Bart De Wever in De Zevende Dag: “Geen onaanvaardbare toegevingen aan Turkije”

Door Bart De Wever op 13 maart 2016, over deze onderwerpen: Asiel, Federale begroting, Turkije, Infografieken
Bart De Wever

In De Zevende Dag ging Bart De Wever uitgebreid in debat met Groen-voorzitter Meyrem Almaci over een aantal hete hangijzers, zoals de aanslepende vluchtelingencrisis en de nakende begrotingscontrole.

Wat dat eerste hangijzer betreft, kon de N-VA-voorzitter kort zijn: “Ik heb van meet af aan gezegd dat het Europees regelgevend kader hier totaal voorbijgestreefd is door de feiten. Dit is een exodus.” De Wever denkt wel dat er bij de bevolking een zeker draagvlak bestaat voor migratie, als die tenminste op een georganiseerde én gecontroleerde wijze gebeurt. “En daar moeten we naartoe”, stelt hij.

Gelukkig komt Europa stilaan dichter bij een oplossing die de illegale migratie zal ontmoedigen en de instroom aan vluchtelingen zal beperken. “Het is alleen jammer dat je in een positie wordt gedwongen dat je een deal met Turkije moét sluiten”, betreurt De Wever. “Als Europa van meet af aan de grenzen had gesloten en een pushbackbeleid was beginnen te voeren, zoals we dat vroeger altijd hebben gedaan, dan was dat niet nodig geweest. Nu is er nog geen man overboord, maar het is geen positieve zaak.” De N-VA-voorzitter meent dat we vandaag niet anders kunnen dan de voorliggende oplossing te steunen. “We moeten alleen zien dat de toegevingen aan Turkije niet onaanvaardbaar worden.”

Dat Erdogan nu mee aan het stuur zit van de Europese asiel- en migratiepolitiek, is betreurenswaardig. Maar het verhindert niet dat een pushbackbeleid nu eindelijk mogelijk wordt en dat iedereen het ook aanvaardt. “Tien dagen geleden was dat nog een schande. Morgen wordt dat officiële Europese politiek”, constateert De Wever. “En dat alleen nog Syriërs, echte oorlogsvluchtelingen dus, kunnen doorkomen, is natuurlijk ook positief. Zeker als je het optelt bij het feit dat de Oost-Europese landen en de Balkanlanden niet meer luisteren naar Merkel en hun grenzen de facto sluiten.”

Sanering onvoldoende

De Wever geeft grif toe dat de regering nog werk heeft om de federale begroting in evenwicht te krijgen. “Als je de optelsom maakt van alle hervormingen, dan is het grote probleem dat de sanering niet genoeg is om ook qua begroting op koers te blijven voor het traject dat we met Europa hebben afgesproken. Daar is een serieuze afwijking, dus dat zal opgelost moeten worden. De regering begint daarover vanaf morgen te onderhandelen.” En de N-VA heeft alvast een lijst met maatregelen die voldoende zijn om de hele begroting op orde te zetten.

De Wever stipt ten slotte de positieve elementen aan die ook in een recent rapport van de Nationale Bank te lezen stonden. “Er is wel degelijk een omslag in het beleid, in die zin dat de overheidsuitgaven eindelijk verminderen. Het Overheidsbeslag De totale overheidsuitgaven in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp) van een land. Anders gezegd: het deel van het bbp dat naar de staat terugvloeit. Het Belgische overheidsbeslag behoort al tot de hoogste ter wereld en kan niet eindeloos blijven stijgen. Daarom zijn hervormingen nodig. overheidsbeslag daalt. En het algemeen belastingpeil is ook gedaald volgens de Nationale Bank, waardoor de private jobcreatie wordt aangezwengeld en de handelsbalans van negatief naar positief is gegaan.”

Bekijk hier het volledige debat met Bart De Wever in De Zevende Dag (24:47).

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is