Bart De Wever: “Het Vlaams onderwijs gaat achteruit door de pretpedagogie van de koepels”

Bart De Wever in Terzake

“Het is allemaal verschoven naar de pretpedagogie: vaardigheden, het moet leuk zijn, het moet plezant zijn.” N-VA-voorzitter Bart De Wever maakte tijdens een debat in Terzake de harde analyse van de achteruitgang van de kwaliteit van het Vlaams onderwijs. Hij betreurt dat die achteruitgang vooral plaatsvindt in het katholieke onderwijs. “Het katholiek onderwijs heeft altijd de lat hoger gelegd dan het minimum. Dat hebben ze blijkbaar losgelaten, want dat is echt in vrije val”, sprak Bart De Wever, die pleitte om opnieuw meer waarde te hechten aan kennisoverdracht.

Kennisoverdracht losgelaten

De oorzaak van de achteruitgang ligt volgens De Wever, in mei kandidaat-minister-president van Vlaanderen voor de N-VA, bij het pedagogisch project van de onderwijskoepels. “Dat zeggen ook leerkrachten als je hen ondervraagt. Men heeft het klassikaal leren losgelaten, de kennisoverdracht losgelaten. Toen ik nog op school zat, was het katholiek onderwijs een baken tegen allerlei onderwijshervormingen die we niet nodig hebben. Vandaag lijkt de koepel bijna de ergste promotor van die nivellering naar beneden, met de brede eerste graad, domeinscholen, weg met het ASO, weg met Latijn, weg met de colleges”, betoogde Bart De Wever scherp.

Leerplannen van de koepels

Het argument dat de nivellering naar beneden te maken heeft met de eindtermen veegde voorzitter De Wever resoluut van tafel. “De eindtermen zijn de laatste twintig jaar nooit gewijzigd. Dus als er een nivellering naar beneden is die iedereen vaststelt, moet dat met de leerplannen te maken hebben. En die komen vanuit de koepels.” Hij gaf ook aan waar het schoentje knelt: “Dat heeft te maken met het niet meer mogen evalueren van leerlingen en dat gaat steeds verder: de school zonder punten, zonder evaluaties, waar de leerling geen examen moet doen, maar de leerkracht wel een rapport over de leerling moet schrijven. Dan komen er natuurlijk leerkrachten die zeggen: wanneer moet ik nog lesgeven?”

Sterk dankzij katholiek onderwijs

De felle kritiek betekent overigens niet dat de N-VA de onderwijskoepels weg wil. “Maar ik vind wel dat de vrijheid van onderwijs op het niveau van de scholen en de leerkrachten moet worden opgenomen. De koepels hebben als tussenniveau historisch een heel belangrijke rol gespeeld. Vlaanderen is sterk dankzij het katholiek onderwijs. Ik ben daar zelf het product van, ik ben een kind van een spoorwegarbeider. Alles wat ik ben heb ik te danken aan het onderwijs dat die koepel mij heeft verstrekt”, aldus Bart De Wever.

Bekijk hier het volledige debat met Bart De Wever.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is