Bart De Wever: “De oplossing zit in het confederalisme”

Door Bart De Wever op 14 december 2018, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Confederalisme, N-VA
Bart De Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever overschouwde afgelopen weekend in enkele interviews de politieke situatie in België. Hij kwam daarin terug op de val van de federale regering over het Marrakeshpact en blikte vooruit naar de komende dagen en weken. Ook een week nadat de N-VA-ministers uit de federale regering stapten, toonde voorzitter De Wever zich constructief. “Wij zijn bereid om het gesprek op een ernstige manier aan te gaan.”

Over vervroegde verkiezingen

“Di Rupo had geen meerderheid in Vlaanderen, Michel had geen in Wallonië, nu hebben we een regering die nergens nog een meerderheid heeft. Toch gaat iedereen ervan uit dat het na verkiezingen alleen maar slechter kan worden. Tja, dan is het systeem kapot en ziek.”

“De premier moet een meerderheid vinden om het land bestuurbaar te maken. Als dat niet lukt, moeten we een andere oplossing uitwerken. Een regering die geen meerderheid heeft en blijft zitten, is het theater van de antipolitiek.”

Over de mogelijkheid dat Charles Michel in lopende zaken gaat tot 26 mei

“Lopende zaken is iets voor de verkiezingscampagne en voor de periode na de verkiezingen zolang er geen regering is. Lopende zaken is géén bestuursvorm.”

Over de bestuurbaarheid van het land

“Een regering zonder meerderheid in Vlaanderen, zoals die van Di Rupo destijds, is voor mij onaanvaardbaar. Een regering zonder meerderheid in Wallonië is evenzeer een democratisch probleem. Een centrumrechts beleid voor België is goed, maar het is geen structurele oplossing. De oplossing zit in het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme . Vlaanderen moet zelfbestuur krijgen.”

Over het verwijt dat de term ‘Marrakeshcoalitie’ goedkope politieke framing zou zijn

“Als de premier via een Wisselmeerderheid Een alternatieve meerderheid in het parlement, die een wetsvoorstel waar niet alle regerende meerderheidspartijen achter staan, toch kan goedkeuren. wisselmeerderheid van twee derde van het parlement naar die stad trekt om er te vertellen dat hij aan de juiste kant van de geschiedenis staat, waarom is dat dan een belediging? En wie is eigenlijk de racist als je zulke dingen zegt. Het zegt veel over je mensbeeld als je negatieve gevoelens hebt bij Marrakesh.”

Over gedoogsteun voor Michel II

“Ik sta nog altijd open om in een formule mee te werken. Een land moet bestuurd worden. Ik verwacht dat de regering komt vertellen wat ze nog gaat doen en dan zal ik zeggen wat ik wil dat ze níet doet. Geen Marrakeshbeleid voeren, bijvoorbeeld.”

Beluister Bart De Wever in De Afspraak op Vrijdag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is