Axel Ronse wil sterkere opvolging werkonwilligen: “We mogen geen talent verloren laten gaan”

Door Axel Ronse op 3 januari 2020, over deze onderwerpen: Werk zoeken en werkloosheid, Activering
Axel Ronse

“Met de krapte op de arbeidsmarkt en de doelstelling om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te krijgen tegen 2024, kunnen we het ons niet veroorloven om talent te laten verloren gaan.” Vlaams Parlementslid Axel Ronse ziet nog te veel werkonwillige werkzoekenden. De VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB zet volgens Ronse wel actief in op de opvolging en desnoods sanctionering van werkonwilligen. “Sancties zijn uiteraard nooit een doel op zich, maar een stok achter de deur om mensen toe te leiden naar een job.”

VDAB volgt op

In 2018 werden 29.810 en in de eerste helft van 2019 15.466 werkonwillige werkzoekenden doorverwezen naar de onafhankelijke controledienst van de VDAB. Die verklaarde maar liefst 70 procent (2018) en 67 procent (2019) van de doorverwijzingen ontvankelijk. 13.254 personen kregen in 2018 een verwittiging of sancties. In de eerste helft van 2019 waren dat er 6.277. “De sancties bestaan uit een actieve of passieve verwittiging, uitsluiting, schorsing of een negatieve evaluatie in het kader van de beroepsinschakelingstijd. De cijfers tonen andermaal aan dat de VDAB actief inzet op het verwittigen en sanctioneren van werkzoekenden.”

Onvoldoende inspanning

“Opvallend is het groot aandeel van de werkzoekenden dat niet komt opdagen, onvoldoende inspanningen levert om een job te vinden of een jobaanbieding weigert.” Het merendeel van de werkzoekenden wordt gesanctioneerd omdat ze niet komen opdagen op een werkaanbieding: zowel in 2018 als 2019 gaat het over 55 procent van het totaal aantal dossiers. In 18 procent (2018) en 23 procent (2019) van de gevallen gaat het over de te beperkte inspanningen om werk te vinden. Vervolgens kwam 15 procent (2018) en 14 procent (2019) de procedures bij de opstart van de werkloosheid niet na. 5,1 procent (2018) en 6,1 procent (2019) ging niet in op een jobaanbod.

Stok achter de deur

“Sancties zijn uiteraard nooit een doel op zich, maar een stok achter de deur om mensen toe te leiden naar een job. Met de krapte op de arbeidsmarkt en de doelstelling om 120.000 extra Vlamingen aan de slag te krijgen tegen 2024, kunnen we het ons niet veroorloven om talent te laten verloren gaan. Daarom moet een efficiënt sanctioneringbeleid altijd in het teken staan van activering. Ik zal opnieuw aan de VDAB voorstellen om verder te bekijken hoe we die groep werkzoekenden sterker kunnen opvolgen."

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is