In Vlaanderen zijn er drie crematoria met een maximale crematiecapaciteit, met name Kortrijk, Sint-Niklaas en Aalst. “Het aantal crematies is fors gestegen door de corona-uitbraak. In zowel Kortrijk, Aalst als Sint-Niklaas gold een beperking op jaarbasis voor het aantal crematies. Dat betekende dat mensen uit Kortrijk of Aalst vanaf december niet meer zouden kunnen gecremeerd worden in hun thuisstad”, legt Axel Ronse uit.

Capaciteitsverhoging om crematies te laten plaatsvinden

Een bijstelling van de milieuvoorwaarden van de vergunning van deze crematoria was dus meer dan aangewezen. Enkel op die manier kon men immers een capaciteitsuitbreiding met 20 procent bekomen. Meer concreet gaat het in Aalst om een uitbreiding van 3.000 naar 3.600 crematies. Kwam die er niet, dan zouden er in Aalst vanaf half november helemaal geen crematies meer kunnen plaatsvinden. Uitwijken naar andere crematoria, zoals bijvoorbeeld naar crematorium Westlede in Lochristi, bood geen oplossing. Ook al deze andere crematoria draaien intussen immers op volle capaciteit.

Een oplossing diende daarom op korte termijn te worden gezocht en gevonden. “Door snel te schakelen werd het nooddecreet voor een tijdelijke capaciteitsverhoging van vergunde crematoria gestemd in het Vlaams Parlement. Daardoor kunnen de crematoria van Kortrijk, Sint-Niklaas en Aalst de hoogste nood lenigen”, aldus een tevreden Vlaams parlementslid/schepen Smeyers.