Axel Ronse: “De positie van het ACV als bestuurder van de VDAB is onhoudbaar. De vakbond pleegt openlijk sociale fraude. Bovendien is de VDAB decretaal verplicht om mensen in SWT jobs en opleidingen aan te bieden. Gaan ze daar niet op in, dan moet de VDAB hen schorsen of schrappen van de werkloosheidsuitkering. Het ACV stelt hier nu voor dat SWT gelijkstaat met definitief pensioen. Dat staat haaks op wat het Vlaams Parlement van de VDAB decretaal verwacht.”

Majeur probleem

Ronse gaat verder: “Wat het ACV net deed is een majeur probleem en verdient een zeer grondig debat in het Vlaams Parlement. Dit is een kaakslag in het gezicht van al wie vandaag werkt of onderneemt, want hun loon wordt gebruikt om dat soort uitkeringen te betalen en in dit geval is duidelijk sprake van sociale fraude.”