De Conferentie over de Toekomst van Europa is een initiatief van de Commissie, de Raad en het Parlement waarbij men Europese burgers van gedachten wil laten wisselen over de toekomstige uitdagingen en prioriteiten van de EU. Naar aanloop van de eerste plenaire zitting van de Conferentie, die op 18 en 19 juni plaatsvindt in Straatsburg, zegt Kanko: “De EU en haar lidstaten staan momenteel voor zeer grote uitdagingen. Problemen zoals de economische relance na corona, het gebroken migratiebeleid, gepolariseerde samenlevingen en klimaatverandering vergen niet alleen meer samenwerking en transparantie, maar ook meer doordachtheid, duidelijkheid en moed.”

Digitale impact op ons leven

Nu gaan de verschillende Europarlementsleden aan de slag in werkgroepen. Over haar werkzaamheden in de ‘Toekomst van Europa Conferentie’, zegt Assita Kanko, “Als lid van de werkgroep ‘Digitale Transformatie’ zal ik van nabij meewerken aan de digitale toekomst van Europa. De huidige digitale technologie heeft een enorme impact op ons leven, dat heeft het massale telewerken door de coronacrisis duidelijk gemaakt. Niemand mag de digitale trein missen. Ook onze bedrijven in Vlaanderen en Europa moeten voldoende kansen krijgen en grijpen om economische vooruitgang te boeken door digitale initiatieven.”

Herstellen wat kapot is en versterken wat al werkt

“Als eurorealist en als politica van het terrein zal ik altijd blijven pleiten voor een haalbare Europese samenwerking die gedragen wordt door de burgers. Ik hoop dat de EU probeert te herstellen wat kapot is, en te versterken wat al werkt. Dat zou een mooi uitgangspunt zijn voor deze Toekomstconferentie”, besluit Assita Kanko.