Arbeidsmarkt versterken met buitenlands talent

Door Philippe Muyters op 8 juni 2018, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Detachering
computer

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters heeft zijn plan voorgesteld waarmee hij meer buitenlandse talenten wil aantrekken. Zo wil de minister de procedures herbekijken en werken met een dynamische knelpuntberoepenlijst. Doel is om gerichte arbeidsmigratie in te zetten als sluitstuk op een geïntegreerd arbeidsmarktbeleid.

De Vlaamse arbeidsmarkt staat onder hoogspanning. Het aantal vacatures piekt en veel werkgevers blijven zoeken naar de juiste mensen om die in te vullen. Een aantal beroepen zijn echte knelpunten geworden.

Welvaart op peil houden

Minister van Werk Philippe Muyters: “Eerst zoeken we binnen Vlaanderen, dan binnen België, de buurlanden, Europa en tot slot de hele wereld. We moeten eerst de eigen talenten aan de slag krijgen. Maar wanneer het echt niet lukt, moeten we ook buiten de grenzen op zoek gaan. We hebben mensen nodig om onze welvaart op peil te houden en om de kosten van de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing te kunnen dragen.”

Drempels wegwerken

Bedrijven ondervinden nog te veel drempels om de juiste mensen aan te trekken. Minister Muyters gaat die drempels wegwerken zodat een vlotte arbeidsmigratie binnen een duidelijke visie mogelijk wordt. Voor hooggeschoolden blijft de toegang heel laagdrempelig, maar minister Muyters stelt wel een aantal wijzigingen voor die de aantrekkingskracht van Vlaanderen moeten vergroten. Zo zullen buitenlandse studenten makkelijker stage kunnen lopen in Vlaamse bedrijven en stemmen we de loonbarema’s, ook voor jongeren, af op de huidige reële lonen op de arbeidsmarkt.

Dynamische knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolden

Naast de nood aan hooggekwalificeerden, is er ook de nood aan specifiek technisch geschoold personeel in vrijwel alle sectoren. De grootste vernieuwing voor deze middengeschoolden wordt de dynamische knelpuntberoepenlijst. Er zal een lijst opgemaakt worden met beroepen waarvoor middengeschoolden toegang zullen krijgen tot de arbeidsmarkt zonder dat een arbeidsmarktonderzoek vereist is. De lijst wordt gebaseerd op de knelpuntenberoepenlijst van de VDAB De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is een Vlaamse overheidsdienst die vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengt, bemiddelt voor werkzoekenden en hen naar werk begeleidt via een traject op maat. In het kader van de zesde staatshervorming werd ook de controle en sanctionering van werkzoekenden, een vroegere RVA-bevoegdheid, in 2016 een taak van de VDAB. De Waalse tegenhanger van de VDAB is Forem en de Brusselse Actiris. VDAB en zal om de twee jaar herbekeken worden.

Minister Muyters: “De gecontroleerde arbeidsmigratie heeft nooit als doel om onze eigen talenten van onze arbeidsmarkt te verdringen of minder kansen te geven. Vandaar dat we een verbod op verdringing door gedetacheerden als algemeen principe in onze regelgeving opnemen.”

De Vlaamse Regering schaarde zich achter het plan. De komende weken en maanden worden de principes omgezet in regelgeving. Het is de bedoeling dat de nieuwe regelgeving op 1 januari 2019 van kracht zal gaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is