Antwerpse Jongerenopvolgingskamer moet voorkomen dat jongvolwassen daders veelplegers worden

Door Zuhal Demir op 23 maart 2021, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Justitie
Zuhal Demir

De rechtbank van eerste aanleg Antwerpen slaat de handen in elkaar met het Vlaamse justitiehuis, het parket, Moderator VZW en de Stad Antwerpen (Kompas+) om een jongerenopvolgingskamer (JOK) in te richten. Dat laat Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir weten. “Als we willen voorkomen dat jongeren steeds nieuwe misdrijven plegen en in de zwaardere criminaliteit belanden, moeten we de neerwaartse spiraal doorbreken door ook zij die net 18 jaar geworden zijn veel kordater op te volgen.”

De jongerenopvolgingskamer is ontstaan uit de nood aan een alternatieve en ketengerichte aanpak voor jongeren, waarbij kort op de bal kan worden gespeeld, iets wat in een klassieke correctionele procedure niet mogelijk is. Verschillende partners hebben ingetekend op deze innoverende procedure, die erop gericht is jongeren met schuldinzicht en een hulpvraag uit het klassieke strafsysteem te lichten zodat ze aan hun rehabilitatie kunnen werken nog voor er sprake is van een eindvonnis. Maatwerk, herstel en Responsabilisering Het verantwoordelijk maken van de deelstaten, zodat ze beloond worden voor goed beleid en gestraft voor slecht beleid. Die responsabilisering was een eis van de N-VA tijdens de regeringsonderhandelingen van 2010-2011 over de herziening van de financieringswet. De N-VA wil onder meer een belangrijke fiscale autonomie voor de deelstaten en eigen verantwoordelijkheid over onder meer arbeidsmarktbeleid, gezondheidszorg en kinderbijslag.  responsabilisering staan centraal.

Voorkomen dat jongeren over een beladen strafregister beschikken

De JOK richt zich allereerst op jongeren vanaf 18 jaar, komende van KOMPAS +, een initiatief vanuit de Vlaamse gemeenschap en de stad Antwerpen waarbij minderjarige plegers van nabij worden opgevolgd. KOMPAS + merkt echter op dat sommige jongeren ook na 18 jaar verder opgevolgd dienen te worden. De JOK laat toe deze jongeren onmiddellijk na het eerste feit dat ze als meerderjarige opnieuw plegen, terug 'bij de kraag te vatten'. De tweede doelgroep zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die geweldmisdrijven plegen. Uit de praktijk blijkt een grote nood om ook deze jongeren van dichtbij op te volgen. Vaak plegen zij in eerste instantie "beperkte feiten" maar door een gevoel van straffeloosheid, dat ontstaat door de duur van de gerechtelijke procedure en/of de gebrekkige strafuitvoering, gaan ze vrij snel over naar zwaardere feiten, vaak geweldmisdrijven. De JOK wil voorkomen dat deze jongeren over een beladen strafregister beschikken, aangezien dit hun toekomstmogelijkheden beperkt, de stap naar nieuwe misdrijven verkleint en ze zo in een neerwaartse spiraal terecht kunnen komen.

Zuhal Demir: “Jeugdige criminaliteit terugdringen met kordaat optreden”

Volgens Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir dient het initiatief om jongeren kordater op te volgen in de overgang van minder- naar merderjarigheid. “Om te vermijden dat jonge criminelen rasechte veelplegers worden of steeds zwaardere feiten gaan plegen. Veel jongeren glippen immers door de mazen van het net wanneer ze 18 jaar worden. Om dit te vermijden richten we binnen parket Antwerpen een Jeugdopvolgingskamer op. Het parket kan hier onmiddellijk maatregelen nemen zodat er kordaat wordt opgetreden. Enkel zo kunnen we een vinger aan de pols houden en dit soort jeugdige criminaliteit terugdringen”

Bart De Wever: “Succesverhalen waarvan zowel jongeren als samenleving beter worden”

Burgemeester van Antwerpen Bart De Wever zet met zijn stad samen met tal van partnerorganisaties al verschillende jaren in op het Kompas+ project voor minderjarige veelplegers. “Met JOK komt er een breed verlengstuk daarvan voor de doelgroep die net iets ouder is. Deze projecten zijn enorm waardevol. We versterken de re-integratie van jongvolwassenen met vaak een multiproblematische achtergrond, en ondersteunen hen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. JOK is een goed voorbeeld van de gunstige werking van een ketenaanpak waarbij samenwerking tussen verschillende zachte en harde diensten leidt tot een betere opvolging en succesverhalen waar zowel de jongeren zelf als de samenleving de vruchten van plukken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is