Impasse doorbreken

Lawaaisporten krijgen nog amper ruimte in Vlaanderen. De zoektocht naar geschikte locaties blijft problematisch. Geluidsoverlast, de bestaande natuurregelgeving en/of het gebrek aan een lokaal draagvlak staan vaak in de weg. Het blijft dus een uitdaging om een geschikte locatie te vinden conform de regelgeving en rekening houdend met de overlast. De N-VA wil die impasse doorbreken en nieuwe mogelijkheden bieden voor het beperkt en onder voorwaarden uitbreiden van locaties voor lawaaisporten.

Ontginningsgebieden benutten

Uit vroeger onderzoek kwamen vooral havengebieden naar voren als geschikte locaties. De oplossing van Andries Gryffroy en Bart Nevens gaat nog verder. “Tal van ontginningsgebieden zijn in afwachting van de herbestemming perfect geschikt voor gemotoriseerde en lawaaierige sporten. Door onder strikte voorwaarden een tijdelijke vergunningen te verlenen, kunnen we het draagvlag vergroten en deze sporten opnieuw een perspectief geven in Vlaanderen. Zo wordt de ruimte efficiënter gebruikt en blijft de hinder beperkt”, besluit Andries Gryffroy.