Ambitieuze maatregelen tegen grensoverschrijdend gedrag

Door Peter Wouters op 27 juni 2018, over deze onderwerpen: Welzijn, Minderjarigen

De commissie Grensoverschrijdend Gedrag van het Vlaams Parlement keurde twaalf ambitieuze aanbevelingen goed die grensoverschrijdend gedrag moeten voorkomen. Er komt bovendien een erkennings- en bemiddelingscommissie voor historisch misbruik. Het huidige beleid krijgt ook een verankering in de jeugd- en sportsector. Vlaams Parlementslid Peter Wouters reageert tevreden op de goedgekeurde maatregelen. “We hebben aanbevelingen geformuleerd die zowel inzetten op preventie als op hulpverlening”, zegt Peter Wouters.

Concrete aanbevelingen

Grensoverschrijdend gedrag vindt overal plaats. Daarom richtte het Vlaams Parlement een speciale commissie op om in te zoomen op de problematiek. De Vlaamse meerderheidspartijen stellen nu twaalf concrete aanbevelingen voor aan de Vlaamse Regering. “Het is voor ons belangrijk dat kinderen en jongeren gewoon kind kunnen zijn, zonder met dergelijk gedrag geconfronteerd te worden. Wanneer dat toch gebeurt, willen we dat ze hiervoor gewapend zijn, hun grenzen durven stellen en weten waar ze terecht kunnen voor hulp”, legt Peter Wouters uit.

Historisch misbruik

In de eerste plaats wil het parlementslid de maatregelen die de Vlaamse Regering het afgelopen jaar al nam bestendigen, zoals de website grenslijn.be en de verplichtingen voor sport- en jeugdorganisaties om hun beleid terzake te versterken en Aanspreekpunten Integriteit in te richten. Ook andere preventieve maatregelen worden versterkt. Bovendien is er aandacht voor slachtoffers van misbruik uit het verleden. “Het is belangrijk dat slachtoffers uit het verleden nog ergens terecht kunnen met hun verhaal en erkend worden als slachtoffers”, besluit Peter Wouters.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is