Ambitieuze eindtermen versterken de onderwijskwaliteit

Door Ben Weyts op 19 december 2020, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs
school

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe eindtermen voor de 2de en 3de graad secundair onderwijs goedgekeurd. Het gaat om ambitieuze eindtermen die aangescherpt worden voor zowel het ASO, TSO, BSO en KSO. De lat wordt hoger gelegd en de lesinhoud wordt geactualiseerd, bv. door toevoeging van geïntegreerde STEM-vaardigheden, meer digitale competenties, ondernemingszin en betere financiële geletterdheid. Het gaat dus om een verdieping, verbreding en uitbreiding van de vorming van alle leerlingen. De klemtoon komt meer te liggen op kennis en kunde, het toepassen van die kennis. Vlaanderen verwacht van de leerlingen dat ze meer kennen, en dat ze die kennis ook goed kunnen toepassen.

Wat en hoe

De nieuwe eindtermen zijn ambitieuzer dan ooit in wat onze leerlingen moeten kennen en kunnen, maar tegelijkertijd krijgen scholen vrijheid in hoe ze de leerstof aanleren. Zo mogen scholen de eindtermen realiseren binnen lesuren van álle vakken. Zo kan een leerling-vloerder oppervlaktematen ook aanleren tijdens praktijklessen, in plaats van exclusief in de wiskundeles.

Er zal ook gewaakt worden over de eigenheid van het technisch, het beroeps- en het kunstonderwijs. In het TSO, BSO en KSO blijft er naast een sterke algemene vorming ook genoeg ruimte voor technische, praktische of artistieke vakken. Een praktijkcommissie zal de nieuwe eindtermen evalueren na één schooljaar.

“Alle scholen weten nu waar de lat ligt. Maar we zullen ze blijven aanmoedigen om die lat nog hoger te leggen”, aldus Ben Weyts.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is