Mensen kiezen voor het onderwijs omdat ze met passie willen lesgeven aan kinderen en jongeren: het gaat niet om het grote geld. Maar het kan kandidaten wel afschrikken als ze als zij-instromer al hun opgebouwde anciënniteit moet loslaten.

Zij-instromers kunnen tot 8 jaar anciënniteit meenemen

Daarom maakte minister Weyts het mogelijk om tot acht jaar anciënniteit mee te nemen voor wie vanuit de privé overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. Concreet gaat het om onderwijzers in de lagere school en om de vakken Nederlands, Nederlands voor nieuwkomers, Frans, wiskunde, bouw, elektriciteit, hout, mechanica, handelscorrespondentie Frans en handelscorrespondentie Nederlands. De nieuwe regeling werd van kracht op 1 september 2020.

15 procent meer zij-instromers in schooljaar 2020-2021

Er waren in het schooljaar 2020-2021 in totaal 2.818 zij-instromers die de overstap maakten naar het onderwijs. Dat is 15 procent meer dan in het schooljaar 2019-2020, toen er 2.458 zij-instromers waren, en 23 procent meer dan in schooljaar 2015-2016.

Leraar is een prachtig beroep

“Leraar is een prachtig beroep, waar je ook later in je leven nog voor kan kiezen”, zegt minister Weyts. “We gaan de financiële drempels verder wegwerken. We zullen nog extra knelpuntvakken toevoegen aan de lijst, zodat meer zij-instromers anciënniteit uit hun oude loopbaan kunnen meenemen naar het onderwijs en zodat het aantal zij-instromers verder kan stijgen. In het licht van de coronacrisis zijn er misschien extra veel mensen die een carrièrewending overwegen. In het onderwijs wachten vele mooie uitdagingen voor iedereen die mee wil helpen om jonge mensen mee te vormen.”