Allemaal samen spuiten en slikken

Door Bart De Wever op 22 november 2011, over deze onderwerpen: Media

'Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma's uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma's waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen. Deze bepaling geldt ook voor andere programma's die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren.'

Op basis van dit artikel uit het Vlaams decreet over de radio-omroep en de televisie, werd JIM (de jongerenzender van de VMMA) onlangs veroordeeld tot een boete van 12.500 euro. JIM had tijdens de zomervakantie in primetime een film uitgezonden met expliciet pornografische beelden. Vlaanderen heeft zich dus wettelijk gewapend tegen al te grove zedenverwildering op de buis en durft die wapens ook te gebruiken. Dat is een goede zaak. Maar 'cool' is het uiteraard niet.

In een cultuur waarin men geacht wordt bijzonder terughoudend te zijn om een moreel oordeel uit te spreken over menselijk gedrag, zou het veel moderner zijn om dit soort morele maatstaven overboord te gooien. Vandaar allicht dat uitgerekend de minister voor Media het nodig vond om te pleiten voor een Vlaamse versie van Spuiten en slikken op de openbare omroep. In een interview met jongerenzender.com stelde Ingrid Lieten lachend dat de VRT volgens haar klaar is voor Spuiten en slikken, ook al is dat voor de 'traditionele kijkers een beetje schokkend'. De minister had het er graag voor over om de te verwachten parlementaire vragen te beantwoorden.

Spuiten en slikken is een programma dat loopt op de Nederlandse zender BNN. Er wordt zonder de minste remming gesproken over seks en drugs. Zo ontlokte het programma Roos Van Acker ontboezemingen over haar ervaringen met lesbische seks, een fragment dat ook in de zuidelijke Nederlanden stof deed opwaaien. Het blijft echter niet bij praten alleen, alles wordt liefst ook getoond. Zo werden onder het mom van voorlichting alle mogelijke drugs in het programma uitgetest. Nederlanders die hun kinderen met Sinterklaas willen verrassen, kunnen op de site van het programma het recept vinden van spacernoten (het traditionele snoepgoed pepernoten, maar dan met wiet). Je kunt er ook terecht voor expliciete info en filmpjes over glijmiddelen, lesbofeestjes, dierenporno, prostitutiebezoek, enzovoort.

Dat moet de VRT dus ook gaan uitzenden. Fijn. Laat ons dan meteen ook pleiten voor een Vlaamse versie van PowNed, een Nederlandse publieke zender die voortkwam uit de website - nomen est omen - GeenStijl.nl. PowNed brengt een rechtse maatschappijvisie op een grove tot vulgaire toon. Toen de zender de opmerking kreeg onvoldoende vrouwen en allochtonen in beeld te brengen, pakte PowNed uit met de rubriek Een neger omdat het moet. Allochtone politici en medeburgers worden daarin heel serieus geïnterviewd, waarna de presentator doodleuk besluit met 'dank u, dit was voor Een neger omdat het moet.'

Waarom is de VRT hier niet klaar voor? Is dat niet reuzecool misschien? Of is normverlaging alleen oké als het gaat om drugs en seks? Spuiten en slikken en Een neger omdat het moet zijn nu eenmaal loten van dezelfde boom: smakeloze schoktelevisie op zoek naar kijkcijfers. Als er een markt voor is, zullen Vlaamse commerciële zenders die ongetwijfeld ooit wel opvullen. Met programma's over seks hebben ze dat trouwens al lang gedaan. Wat jongeren op de Vlaamse tv (nog) niet te zien krijgen, vinden ze daarenboven eenvoudig op het internet. Alle mogelijke bagger stroomt op die manier onversneden de huiskamers binnen, je kunt jongeren alleen nog leren hoe er mee om te gaan.

Een pleidooi om de VRT dan ook maar overstag te laten gaan, kan misschien helpen om je een eigentijds imago aan te meten. Maar het is oerdom. De openbare omroep moet in deze tijd meer dan ooit een baken zijn waar goede, ouderwetse volksverheffing voorop blijft staan. Hoe onhip dat ook moge wezen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is