Akten voortaan verplicht in het Nederlands

Door Ben Weyts op 30 november 2018, over deze onderwerpen: Nederlands in de Rand, Verandering
Notariële akte

“Het lijkt mij de evidentie zelve dat officiële documenten in Vlaanderen opgesteld worden in het Nederlands.” Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts wil dat in de toekomst alle notariële documenten in het Nederlands worden opgemaakt of voorzien zijn van een beëdigde Nederlandse vertaling. “Dit is vooral belangrijk voor de Vlaamse Rand. De aankoop van een grond of woning is vaak het eerste contact tussen een anderstalige nieuwkomer en de Vlaamse overheid. We willen meteen bij dat allereerste contact duidelijk maken wat de voertaal is in Vlaanderen”, zegt minister Weyts.

Kordaat integratiebeleid

Het neerleggen van notariële akten is niet duidelijk geregeld door de taalwetgeving. Het resultaat is dat er in de praktijk ook notariële akten worden ingediend in vreemde talen zoals het Frans en dat die anderstalige akten dus dezelfde rechtsgeldigheid hebben als documenten in het Nederlands. “We geven op deze manier een verkeerd signaal. Aan de ene kant voeren we een kordaat integratiebeleid en willen we dat nieuwkomers Nederlands leren. Aan de andere kant laten we toe dat elke nieuwkomer officiële documenten indient in zijn eigen taal”, argumenteert Ben Weyts.

Nederlands of niks

Minister Weyts heeft nu een ontwerp van decreet klaar dat het taalgebruik bij de opmaak van akten regelt in het hele Nederlandstalige taalgebied. Al die officiële documenten bij de notaris moeten ofwel opgemaakt worden in het Nederlands ofwel voorzien worden van een beëdigde Nederlandse vertaling. Burgers en notarissen behouden dus de vrijheid om een verkoopakte of hypothecaire lening op te stellen in een vreemde taal, maar dan moeten ze wel zelf instaan voor een volledige vertaling van die documenten door een beëdigde tolk. Anderstalige documenten zonder beëdigde vertaling kunnen niet meer ingediend worden bij de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie of bij de bestuurlijke overheden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is