Afwezig op een feestdag van een religie die je niet aanhangt? Het kan!

Door Koen Daniëls op 7 juni 2018, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs, Levensbeschouwelijke tekenen
klaslokaal

Als ouders daarvoor hun toestemming geven, kunnen leerlingen gewettigd afwezig blijven van school op religieuze feestdagen. Uit een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Koen Daniëls blijkt echter dat die - grondwettelijk verankerde - regel de deur openzet voor misbruik. In de praktijk is er geen enkele samenhang met de religie of levensbeschouwing die de leerling en zijn ouders beweren aan te hangen. In theorie kan een leerling dus 'vakantie nemen' op alle religieuze feestdagen. “Een omzendbrief ligt aan de basis van deze regelgeving”, zegt Daniëls. “Ik pleit er daarom voor om die aan te passen zodat men enkel gewettigd afwezig kan zijn op feestdagen van die religie die men gekozen heeft in het officieel onderwijs en waarvan men ook effectief de lessen bijwoont.”

In scholen waar de keuzevrijheid rond de cursus godsdienst of niet-confessionele zedenleer bestaat, met name het OVSG, het Provinciaal Onderwijs en het GO!, mogen leerlingen gewettigd afwezig zijn om de feestdag te beleven die inherent is aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging. De afwezigheden moeten vooraf door de ouders of door de meerderjarige leerling aan de school gemeld worden. Daarnaast maakt een leerling ook een keuze over de levensbeschouwing die bepaalt welke levensbeschouwelijke vakken hij op school volgt. Die keuze heeft echter geen enkele link met de gewettigde afwezigheden.

Aanpassen van omzendbrief noodzakelijk

“Door deze bepaling uit de omzendbrief die de afwezigheden in het secundair onderwijs regelt en door de bepalingen uit de grondwet kunnen leerlingen in het officieel onderwijs ook afwezig zijn op feestdagen van een religie die zij niet gekozen hebben”, zo stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls.

“Er zijn gevallen bekend, onder meer in het GO!, van leerlingen die de ene keuze hebben gemaakt inzake levensbeschouwelijk onderricht maar wel een afwezigheid aanvragen voor het beleven van een feestdag van een andere religie - wat niet kan worden geweigerd. De minister van Onderwijs stelt dat hier weinig aan te doen is, maar ik stel toch voor om de omzendbrief aan te passen zodat men enkel gewettigd afwezig kan zijn op feestdagen van die religie die men gekozen heeft en waarvan men ook de lessen bijwoont”, besluit Koen Daniëls.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is