Voor afvalverbrandingsovens worden er emissiereducties naar de lucht opgelegd voor onder meer stikstofoxiden (NOx), ammoniak (NH3), dioxinen en zware metalen (inclusief kwik). Ook naar water worden de emissienormen aangescherpt, hier ligt de focus vooral op zware metalen. Verder komen er bijkomende verplichtingen voorzien over monitoring, energie-efficiëntie en materiaalefficiëntie. 
  
Alle vergunningen van de afvalverbrandingsinstallaties worden gecontroleerd en geüpdatet, waarbij men zal rekening houden met de draagkracht van de omgeving. 

Op vele fronten inzetten

“Om de luchtkwaliteit voor de mensen in Vlaanderen te verbeteren is er niet één zaligmakende oplossing. Daarom moeten we op vele fronten inzetten. Het stikstofakkoord is daar een van, net als deze nieuwe regels voor afvalverbranding in Vlaanderen. Door de combinatie van deze nieuwe verplichtingen en verstrengde vergunningsvoorwaarden zorgen we ervoor dat de impact van afvalverbrandingsinstallaties op de directe omgeving zal verminderen, zoals het hoort”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.