Ondanks het toenemende succes van de winwinleningen is het zogenaamde ‘vriendenaandeel’ nog geen onverdeeld succes in Vlaanderen. Sinds 11 februari 2021 kunnen particulieren rechtstreeks kapitaal investeren in kmo’s. De vriendenaandeelhouder krijgt in ruil vijf jaar een belastingkrediet van 2,5 procent op het geïnvesteerde bedrag. Een kmo kan zo tot 300.000 euro extra kapitaal ophalen. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat sinds de opstart van het systeem er 353 casussen (980 038 euro) waren voor een vriendenaandeel, waarvan er tot nu toe 326 (800.830 euro) werden geregistreerd.

Slechte start

Uit de cijfers blijkt dat West-Vlaamse kmo’s in 2021 maar konden rekenen op vier vriendenaandelen waarvan er voorlopig maar drie effectief werden geregistreerd (150.000 euro). “Ondanks het succes van winwinlening, heeft het vriendenaandeel een slechte start genomen. In deze uitdagende tijden moeten we maximaal inzetten op het activeren van het ‘slapend’ spaargeld en vers kapitaal in onze kmo’s pompen. Het is voor een bedrijf trouwens interessanter om een vriendenaandeel aan te bieden, dan een winwinlening af te sluiten. Op die manier kan een ondernemer immers rekenen op een extra kapitaalinjectie, er komt met andere worden extra geld in zijn onderneming. In tegenstelling tot een winwinlening moet de onderneming het geleende bedrag noch de interest terugbetalen. We sporen daarom minister Crevits aan om het vriendenaandeel beter bekend te maken bij de Vlaming”, besluit De Vreese.