Aantal longlijders neemt spectaculair toe

Door Yoleen Van Camp, Jan Vercammen op 2 juli 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen, Roken, Preventie
Astmapatiënt met puffer

Uit cijfers die Kamerlid Yoleen Van Camp opvroeg, blijkt dat het aantal longlijders op vijf jaar tijd met maar liefst zeven procent is toegenomen. Het gaat om mensen met astma en COPD (chronisch obstructief longlijden of ‘rokerslong’). Meer dan één miljoen Belgen moeten nu al dagelijks een puffer gebruiken. “Opvallend: de problematiek is in Wallonië meer uitgesproken dan in Vlaanderen”, merkt Van Camp op.

“Boven de Taalgrens De taalgrens tussen een Nederlandstalig en een Franstalig gebied werd definitief vastgelegd in de periode 1962-1963. Het arrondissement Brussel-Hoofdstad met 19 gemeenten werd officieel tweetalig. De taalgrens was geen Vlaamse uitvinding. De Franstaligen en zeker de socialisten ijverden al sinds het begin van de 20ste eeuw voor eentalige gebieden in België. Vandaag wensen de Vlamingen respect voor de taalgrens en de tweetaligheid van Brussel. taalgrens tellen we 8,7 procent longlijders die een puffer gebruiken. Beneden de taalgrens gaat het om 11,6 procent”, aldus Van Camp. Dat Wallonië veel meer rokers telt - 26 procent, tegenover 22 procent in Vlaanderen - is daar allicht niet vreemd aan. Ook haar collega in de Kamer, Jan Vercammen, ziet in zijn praktijk als cardioloog steeds meer volwassenen met longlijden. In totaal zijn het er vandaag ruim 790.000, met een kleine 100.000 alleen al de laatste drie jaar (tussen 2013 en 2015). Het aandeel minderjarigen met longlijden blijft de laatste jaren eerder stabiel, met zo’n 265.000 kinderen die een puffer gebruiken.

Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. Sociale zekerheid splitsen

Beiden zien in die evolutie ook een zoveelste argument om de sociale zekerheid te splitsen: “De deelstaten zouden dan veel beter gerichte campagnes kunnen opzetten, specifiek voor hun bevolking, rekening houdend met de precieze cijfers in de precieze leeftijdscategorieën, en aangepast aan de eigenheid en cultuur van het landsdeel. Bovendien zouden zij veel beter gesensibiliseerd worden om in te zetten op rookpreventie. Wallonië slaagt daar vandaag duidelijk minder in, maar schuift de factuur ervan wel door naar de federale kas, waar de Vlaming het grootste deel aan bijdraagt.” Alleen al geneesmiddelen om longlijden te verlichten kosten onze maatschappij jaarlijks 177 miljoen euro. Dat is de factuur, exclusief doktersbezoeken, ziekenhuisopnames en indirecte maatschappelijke kosten zoals werkverlet.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is