Aantal jongeren in tweedekansonderwijs blijft stijgen

Door Vera Celis op 11 maart 2016, over deze onderwerpen: Secundair onderwijs
Aantal jongeren in tweedekansonderwijs blijft stijgen

Steeds meer jongeren schrijven zich in het volwassenenonderwijs in met als doel alsnog een diploma secundair onderwijs te halen. Met 55 procent van het aantal inschrijvingen vormen ze nu zelfs de grootste groep. “Terwijl dat tweedekansonderwijs eigenlijk niet voor hen bedoeld is”, zegt Vlaams Parlementslid Vera Celis. “We moeten dan ook hard blijven werken om die leerlingen in de eerste plaats te laten slagen in het gewoon secundair onderwijs.”

“Een opleiding binnen het tweedekansonderwijs biedt cursisten de mogelijkheid om hun kansen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt aanzienlijk te verhogen door het behalen van een diploma secundair onderwijs. Op die manier spelen de centra voor volwassenenonderwijs een belangrijke rol in het terugdringen van de werkloosheid in Vlaanderen”, verduidelijkt Celis.

Slagen in secundair is beter

Zoals de naam zelf al aangeeft, is het secundair volwassenenonderwijs in de eerste plaats bedoeld om volwassenen op latere leeftijd een tweede onderwijskans te bieden. Opvallend genoeg is het aantal jongeren (17-24 jaar) dat via dit flexibele onderwijstraject een diploma probeert te behalen, de afgelopen jaren spectaculair gestegen: van 2602 in het schooljaar 2008-2009 tot 4640 in het schooljaar 2014-2015. “Het is zonder meer positief dat die jongeren alsnog het broodnodige diploma secundair onderwijs proberen te behalen”, zegt Celis. “Maar beter is natuurlijk te vermijden dat ze de school verlaten zonder diploma.” In dat verband verwijst zij ook naar de verdere uitrol van het masterplan secundair onderwijs en naar de maatregelen van de Vlaamse Regering om de bestaande systemen van leren door werken te integreren en op te waarderen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is