Gepaste actie

De cijfers gaan van 2008 tot en met het eerste trimester van 2018. Daaruit blijkt dat nauwelijks vijf procent van de verdachten van zakkenrollerij de Belgische nationaliteit heeft. Ongeveer de helft is Europeaan, 45 procent komt van buiten Europa. Kamerlid Vermeulen acht het onaanvaardbaar dat de minister niet weet hoeveel van de verdachten illegalen waren. “Om een adequaat veiligheidsbeleid te voeren is het belangrijk om over zo gedetailleerd mogelijke cijfers te beschikken. De problemen met transmigranten in het Noordstation in Brussel, een van de belangrijke hubs van openbaar vervoer in Brussel, zijn bekend. Op basis van de huidige cijfers zien we wel dat het aandeel van niet-Europese zakkenrollers in het begin van 2018 veel hoger is dan andere jaren. Dit moet verder onderzocht worden zodat de gepaste acties ondernomen kunnen worden”, aldus Vermeulen.

Geen overdreven optimisme

Ondanks dat het aantal unieke verdachten van zakkenrollerij per jaar min of meer stabiel bleef, ligt het aantal geregistreerde feiten voor zakkenrollerij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2,5 keer lager dan de afgelopen vijf jaar. De daling doet zich voor bij alle vormen van openbaar vervoer, maar is het sterkst bij het bus- en tramvervoer. Voor de metro en trein zijn de cijfers meer dan gehalveerd. Volgens Kamerlid Vermeulen zijn de cijfers bemoedigend, maar hij waarschuwt voor overdreven optimisme: “De laatste - onvolledige - cijfers van 2018 tonen weer een lichte stijging. Alle betrokken actoren moeten samen nagaan in welke mate de genomen maatregelen na de aanslagen van 22 maart 2016, die ongetwijfeld mee voor deze spectaculaire dalen hebben gezorgd, niet blijvend kunnen gelden. Dit is in het belang van zowel de Brusselaars, de Vlaamse pendelaars als de buitenlandse toeristen”, besluit Brecht Vermeulen.

Aantal unieke door de politiediensten verdachten inzake zakkenrollerij op het openbaar vervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  Totaal 2008-2018 %
Belg   85  5,3
EU (niet Belg)  684 43,0
Europa (niet EU)   94  5,9
Andere  729 45,8
TOTAAL 1592 100