Van der Donckt reageert onthutst: “Langdurig zieke ambtenaren worden zo gedumpt in de vergeetput van het ziektepensioen. Er zijn zelfs geen cijfers voorhanden over uitspraken van de pensioencommissie. De N-VA wil af van het verouderde systeem van ziektepensioen en mikt op een systeem van ziekteverzekering zoals in de privésector. We moeten werk maken van een interne arbeidsmobiliteit tussen overheidsdiensten om ambtenaren te begeleiden of herplaatsen naar geschikte functies. Daar worden zowel de betrokken ambtenaren als de sociale zekerheid beter van.”