84.753 ambtenaren op definitief pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid

Door Wim Van der Donckt op 27 juli 2021, over deze onderwerpen: Pensioenen, Ziekte, Uitkeringen, Ambtenaren
Wim Van der Donckt

Uit recente cijfers die Kamerlid Wim Van der Donckt (N-VA) opvroeg bij minister van Pensioenen Karine Lalieux (PS) blijkt dat 84.753 ambtenaren in januari 2021 een definitief pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid kregen en 1.644 ambtenaren een tijdelijk pensioen voor lichamelijke ongeschiktheid.

Van der Donckt reageert onthutst: “Langdurig zieke ambtenaren worden zo gedumpt in de vergeetput van het ziektepensioen. Er zijn zelfs geen cijfers voorhanden over uitspraken van de pensioencommissie. De N-VA wil af van het verouderde systeem van ziektepensioen en mikt op een systeem van ziekteverzekering zoals in de privésector. We moeten werk maken van een interne arbeidsmobiliteit tussen overheidsdiensten om ambtenaren te begeleiden of herplaatsen naar geschikte functies. Daar worden zowel de betrokken ambtenaren als de Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid beter van.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is