De coronacrisis heeft het onderwijs niet gespaard. Een deel van de leerlingen worstelt nog steeds met de langetermijneffecten van bijvoorbeeld de schoolsluiting in de eerste golf of het deeltijds afstandsonderwijs in het vorige schooljaar. Het zal cruciaal zijn om ook in het nieuwe schooljaar oog te hebben voor het mentaal welzijn van onze leerlingen, voor eventueel aanslepende leerachterstand en andere langetermijneffecten van de coronacrisis.

CLB’s nemen opnieuw meer hun kerntaak als leerlingenbegeleider op

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts voorziet nu meer dan 14 miljoen extra voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Zo krijgen de CLB’s opnieuw meer ruimte om hun taak als leerlingenbegeleider op te nemen. Ze zullen actief op zoek gaan naar leerlingen die in de nasleep van de coronacrisis extra zorg nodig hebben. Er wordt vooral gelet op eventuele schoolse achterstand, leermotivatie, psychosociaal welzijn en algemene gezondheid. Alle leerlingen én hun ouders moeten indien nodig de kans hebben om in gesprek te gaan met het CLB. De CLB-medewerkers moeten ook weer volop hun taken kunnen uitvoeren in de scholen.

Digitaal platform met het volledige CLB-aanbod

Weyts investeert daarbovenop nog eens een half miljoen in de ontwikkeling van een digitaal platform. Op dit moment is er immers geen centraal platform dat online toegang geeft tot het volledige CLB-aanbod. Jongeren en ouders moeten nu te vaak zelf een weg zoeken en dikwijls vinden ze die niet. Via het nieuwe platform moeten leerlingen en ouders sneller en vlotter een afspraak kunnen vastleggen met een CLB-medewerker. Bezoekers krijgen er ook toegang tot online hulpverlening en ondersteuning rond hete hangijzers zoals faalangst, gebrek aan studiemotivatie en mentaal welbevinden. Alle relevante informatiebronnen én hulpbronnen worden verzameld op één plek.

Het platform wordt netoverschrijdend en overkoepelt dus alle CLB’s in heel Vlaanderen. Eén duidelijk kanaal kan alle vragen van leerlingen, ouders en scholen opvangen. Het platform zal goed beveiligd zijn, zodat vertrouwelijke informatie altijd vertrouwelijk blijft. “Het is belangrijk dat de CLB’s ook een volwaardige digitale poot krijgen. Zo kan de hulpverlening ook gemengder worden: je krijgt deels online hulp, terwijl je ook nog altijd fysiek kan aankloppen bij jouw CLB”, aldus minister Weyts.

CLB’s blijven instaan voor contactonderzoek

De CLB’s blijven daarnaast instaan voor het eigen contactonderzoek binnen het Vlaams onderwijs. Dankzij dit snelle en efficiënte contactonderzoek konden onze scholen in het voorbije schooljaar korter op de bal spelen en werden verschillende uitbraken sneller ingedamd. Ook volgend schooljaar zullen de CLB’s waakzaam blijven, want een deel van de leerlingen is bij de start van het nieuwe schooljaar nog niet volledig gevaccineerd.

Mentaal welzijn van leerlingen staat bovenaan de agenda

“Corona heeft ons in het onderwijs voor extra uitdagingen geplaatst, dus zorgen we voor extra middelen en extra mensen op het terrein”, zegt Weyts. “Je zou dit een positief effect van de coronacrisis kunnen noemen: het mentaal welzijn van onze leerlingen staat nu bovenaan de agenda. We willen dat de CLB’s opnieuw hun absolute kerntaak opnemen. Daarnaast ben ik hen heen dankbaar dat ze blijven instaan voor het contactonderzoek.”