Toegang tot het onderwijs is gratis in Vlaanderen, maar ouders betalen wel voor schoolmateriaal. Zeker in het secundair onderwijs kunnen die studiemateriaalkosten oplopen, zeker voor mensen in armoede. Ongeveer een kind op vijf groeit op in armoede. Vaak doorlopen zij (een deel) van het schooljaar zonder alle schoolboeken, werkschriften of werkmateriaal. Zo missen zij kansen en lopen ze sneller leerachterstand op.

Samenwerking met uitgeverijen en distributeurs

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts zet nu zijn schouders onder het project van Stichting Robin om volgend schooljaar alvast tot 20.000 kwetsbare leerlingen te helpen met schoolkosten. Het aantal geholpen kinderen moet elk jaar toenemen en de waaier van kosten waarbij we zullen helpen zal steeds breder worden. Met een zogenaamde Robin-pas kunnen financieel kwetsbare gezinnen schoolmaterialen aankopen met een renteloze gespreide betaling en eventueel een fikse korting. Daarvoor werkt Stichting Robin samen met een rist partners, zoals uitgeverijen en distributeurs, die het geheel mee financieren. Nu al gaat het om de uitgeverijen Averbode, Plantyn, Pelckmans, Van In & Diekeure en de volgende educatieve distributeurs: Schoolsupply, Iddink, Studieshop, Lichtvis en Standaard boekhandel.

Vlaanderen steunt unieke samenwerking

De Vlaamse Overheid investeert 100.000 euro in het project. “Dit is een uniek samenwerkingsverband, dat alle spelers in de schoolkosten wil samenbrengen”, zegt Ben Weyts.  “Met Vlaamse steun kan Stichting Robin digitaliseren en bekend worden in alle Vlaamse scholen.”

Stichting Robin heeft al proefgedraaid door afgelopen schooljaar 500 Vlaamse gezinnen te helpen met de aankoop van leermiddelen. Vanaf volgend schooljaar zal dit aantal stapsgewijs uitgebreid worden. Tegen 2030 wil Stichting Robin helpen om de totaalfactuur van alle schoolgaande kinderen in armoede haalbaar en betaalbaar te krijgen.