De belangrijkste conclusie van die nieuwe monitor is dat er vooral in het secundair onderwijs extra investeringen nodig zijn. Er worden extra capaciteitsmiddelen toegekend aan onder meer verschillende steden en de Vlaamse Rand. In het basisonderwijs zijn er in specifieke regio’s extra plaatsen nodig, zoals bijvoorbeeld in Brussel en de Vlaamse Rand. Voor de allereerste keer bracht een capaciteitsmonitor ook de noden in het buitengewoon onderwijs in kaart.

Recordinvesteringen in scholenbouw

Dankzij de extra investering van 180 miljoen euro in de komende twee jaar kunnen de eerste noden gelenigd worden. Daarnaast zet Weyts ook in op de bouw van gloednieuwe scholen en op huursubsidies om extra plaatsen in de klas te realiseren, met een recordbedrag van drie miljard euro in deze regeerperiode. Ben Weyts: “Investeren in onderwijskwaliteit betekent ook investeren in een kwaliteitsvolle plaats voor elk kind.”

Prioriteit voor buitengewoon onderwijs

Het is de bedoeling om nog voor de zomer de eerste concrete capaciteitsprojecten goed te keuren. Het budget voor 2022 zal prioritair worden ingezet voor extra plaatsen in het buitengewoon onderwijs.

“We zetten alle zeilen bij om extra plaatsen te realiseren”, zegt Ben Weyts. “In deze regeerperiode maken we ook voor het eerst specifiek voor buitengewoon onderwijs capaciteitsmiddelen vrij.”