10 miljoen euro om leerachterstand weg te werken

tiener met mondmasker aan het schoolbord tijdens de wiskundeles

De coronapandemie stelt het Vlaamse onderwijs voor grote uitdagingen. Eén daarvan is de leerachterstand die schoolgaande kinderen en jongeren hebben opgelopen. Het Vlaams Parlement voorziet nu in bijkomende lestijden, lesuren en uren-leraar. Daarvoor wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt door middel van een decreet dat mee werd ingediend door Koen Daniëls. “Leerachterstand wegwerken is de absolute prioriteit”, stelt Koen Daniëls.

De omvang van het leerverlies ten gevolge van de corona-maatregelen is moeilijk in te schatten. “Dat er leerachterstand is opgelopen omwille van corona, staat buiten kijf en wordt bevestigd door leerkrachten en peilingen. Cruciaal om die leerachterstand te beperken, is kinderen en jongeren zoveel mogelijk naar school laten gaan en fysieke lessen geven. Om de opgelopen leerachterstand maximaal weg te werken, voorzien we ten bedrage van 10 miljoen euro extra handen in de klas”, zegt Koen Daniëls.

Extra handen in de klas

Daniëls wil de leerachterstand aanpakken daar waar leerlingen er het meeste aan hebben: in de klas, tijdens de schooluren. “Extra handen in de klas betekenen zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen een steun in de rug voor de komende maanden, waarin volop wordt ingezet op het wegwerken van de opgelopen leervertraging.”

Mentaal welzijn en schoolprestaties onder druk

De coronacrisis zet niet alleen het mentaal welzijn van onze leerlingen onder druk, ook de impact op de leerprestaties is zorgwekkend, vindt Koen Daniëls. “We voorzien nu tien miljoen euro waarmee scholen extra onderwijzend personeel kunnen aanstellen van maart tot eind juni. Die middelen moeten maximaal terechtkomen bij diegenen die ze het meest nodig hebben. We voorzien twee miljoen euro exclusief voor scholen met een kwetsbaardere leerlingenpopulatie. De overige acht miljoen euro is beschikbaar voor alle scholen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is