0,64 procent kans dat je pas gekochte woning niet van jou is

Door Marc Hendrickx op 20 september 2017, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Sociale woningen, Lokale overheid
sleutels aan haakje

De kans dat een sociale huisvestingsmaatschappij, gemeente of OCMW hun voorkooprecht uitoefenen op een gekocht huis bedroeg vorig jaar 0,64 procent. “Het gevaar dat het huis van je dromen door het voorkooprecht voor je neus wordt weggekaapt, is dus zeer klein”, zegt Vlaams Parlementslid Marc Hendrickx, die de cijfers opvroeg bij minister van Wonen Liesbeth Homans.

Sinds de invoering van het leegstandsregister op 1 oktober 2012 hebben sociale huisvestingsmaatschappijen, gemeenten en OCMW’s een voorkooprecht op panden die in dat register staan. Het aantal panden dat onder dat voorkooprecht valt, is sindsdien ook sterk gestegen: in 2013 waren het er nog maar 60, in 2016 al 1254.

Dertig dagen wachten

In totaal zijn er sinds oktober 2012 nog maar 18 panden effectief ook aangekocht via dat voorkooprecht, waarvan 8 in 2016. In 2016 had je dus 0,64 procent kans dat het voorkooprecht bij leegstand ook effectief werd uitgeoefend, als je pand eronder viel. In 2014 was dat nog maar 0,34 procent of 3 panden. De kans wordt dus groter. “Om als koper absoluut zeker te zijn dat je wel degelijk de nieuwe eigenaar bent, wacht je daarom beter dertig dagen: de termijn waarna het voorkooprecht vervalt”, geeft Hendrickx als raad mee.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is