Ledencongres deelname Vlaamse Regering

1 oktober 2019 - 19:30

De kogel is door de kerk: er is een ontwerp van regeerakkoord voor de Vlaamse Regering. Nu is het aan u om te beoordelen of u het een goed akkoord vindt voor de komende vijf jaar. Download hier ook het volledig Vlaams regeerakkoord (PDF-bestand, 2MB).

Praktisch

Wat
N-VA-ledencongres over deelname aan de Vlaamse Regering

Wanneer
Dinsdag 1 oktober 2019 om 19.30 uur


Waar
Stadsschouwburg Antwerpen, Nieuwstad 1, 2000 Antwerpen
Klik hier om te bekijken hoe u daar geraakt.

Inschrijven
Elk lid ontvangt een mail met zijn of haar persoonlijke uitnodiging voor het congres. Daarnaast ontvangt elk lid waarvan we het gsm-nummer hebben een sms met de vraag in te schrijven. Inschrijven kan via de link in de mail of door te antwoorden op de sms. Inschrijven is niet verplicht, maar maakt het ons wel gemakkelijker om het congres goed te organiseren.

Toegang
Aanmelden kan vanaf 18.30 uur. Breng zeker uw lidkaart mee, zij vormt uw toegangsbewijs tot het congres. Heeft u uw lidmaatschap voor 2019 nog niet hernieuwd? Geen probleem, dat brengen we vooraf ter plaatse in orde. 

Verloop van het congres

Toelichting
De leden van de N-VA-onderhandelingsdelegatie lichten het bereikte regeerakkoord toe. Na afloop van deze toelichting kunnen de stemgerechtigde leden die zich lieten registreren op de sprekerslijst gebruik maken van de hen toegekende spreektijd (zie hieronder bij ‘spreekrecht’). Nadat alle geregistreerde sprekers hun tussenkomst gehouden hebben, volgt een repliek van de leden van de N-VA-onderhandelingsdelegatie.

ledencongres

Stemming
Na afloop van de bespreking wordt het regeerakkoord ter stemming voorgelegd. Amendering van afzonderlijke tekstfragmenten is niet mogelijk. Voor deelname aan de Vlaamse Regering volstaat een gewone meerderheid.

Stemrecht
Ben je minstens 3 maanden lid en 16 jaar of ouder, dan ben je stemgerechtigd (artikel 1.8 van de N-VA-statuten). N-VA-leden die minder dan 3 maanden lid of jonger dan 16 zijn, krijgen wel toegang tot het ledencongres, maar zijn niet stemgerechtigd.

Spreekrecht
Stemgerechtigde leden die wensen deel te nemen aan het debat, dienen zich vooraf in te schrijven op de sprekerslijst (art. 3.58 van de N-VA-statuten). Dat kan door zich voor afloop van de toelichting aan te melden aan de balie ‘sprekerslijst’ in de foyer. Om organisatorische redenen is de spreektijd beperkt tot anderhalve minuut per spreker.