Besparen op het politieke systeem: ook dat is confederalisme

Kan de politiek zuiniger en efficiënter? Absoluut! We kunnen elk jaar minstens 247 miljoen euro besparen. Hoe? Door te kiezen voor minder politieke mandaten, minder ministers, minder kabinetsmedewerkers, minder instellingen, … Dankzij het confederalisme. We laten het Belgische bestuurlijke moeras achter ons. In de plaats krijgt u een meer slagvaardige en meer spaarzame overheid.

Minder ministers: 43,8 miljoen euro besparing

Vandaag telt de regering-De Croo 840 kabinetsmedewerkers voor 20 ministers en staatssecretarissen. Met het confederalisme houden we nog slechts vier federale ministers over. Zij krijgen het gezelschap van één minister van de Vlaamse en één minister van de Waalse regering. Zij verzekeren zo de link met de deelstaten. Dat alles zorgt voor een besparing van 43,8 miljoen euro.

Minder federale parlementsleden: 111,7 miljoen euro besparing

Het federaal parlement wordt een confederale kamer. Dat betekent minder parlementsleden, geen centen meer voor de politieke fracties, een kleiner takenpakket en dus ook minder personeel en minder kosten. Zo kunnen we al snel 111,7 miljoen euro besparen op de huidige werking van de Kamer.

Minder Brusselse parlementsleden: 37,3 miljoen euro besparing

Brussel kan een pak eenvoudiger, door de 19 gemeenten en de politiezones te fuseren. Daarmee gaan heel wat mandaten en kosten op de schop. Ook het aantal leden van het Brussels Hoofdstedelijk parlement slanken we in het confederalisme af van 89 naar 70. Dat betekent een besparing van 37,3 miljoen euro.

Minder Vlaamse parlementsleden: 6 miljoen euro besparing

We hertekenen de Vlaamse democratie met een nieuw kiessysteem. Daarbij beperken we het aantal parlementsleden van 124 naar 100. Minder parlementsleden betekent ook minder politiek personeel en parlementaire vergoedingen. Rekening houdend met de extra verantwoordelijkheden die de deelstaten er in het confederalisme bijkrijgen, zorgt dit voor een netto besparing van 6 miljoen euro.

Afschaffing Senaat: 35 miljoen euro besparing

Het wordt hoog tijd om woorden om te zetten in daden. De Senaat moet integraal worden afgeschaft. Dat betekent een besparing van 35 miljoen euro.

Afschaffing provinciebesturen: 5,8 miljoen euro besparing

Met het confederalisme wordt de bestuurlijke organisatie gebaseerd op het subsidiariteitsbeginsel: wat een lokaal bestuur kan doen, moet het ook doen. Daarbij kiezen we voor twee beleidsniveaus: de gemeenten en de Vlaamse overheid. Daarom schaffen we het provinciale bestuursniveau af. Dat levert een besparing van 5,8 miljoen euro op.

Inperking van de monarchie: 8,2 miljoen euro besparing

Het confederalisme kiest voluit voor een parlementaire democratie. We schaffen de monarchie af en dit ten laatste bij het overlijden of aftreden van het huidige regerende staatshoofd. In afwachting wordt de monarchie een puur ceremoniële functie, met de bijkomende besparing. Minder dotaties en minder koninklijke opdrachten moet alvast een besparing van 8,2 miljoen euro opleveren.

Wat betekent het confederalisme voor u? Het antwoord op die vraag vindt u op www.confederalisme.vlaanderen.