Feit of fictie

Stelt de Raad van Europa de Conventie van Genève ter discussie?

In een resolutie, die met een zeer ruime meerderheid is aangenomen in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa, wordt een duidelijke opening gecreëerd om de Conventie van Genève te herinterpreteren. Daarmee onderschrijft dat adviesorgaan van de Raad van Europa de mening van N-VA-voorzitter Bart De Wever. Die stelde als eerste dat internationale verdrag ter discussie tijdens een gastcollege aan de UGent op 22 september 2015.

Althans: zo zien wij dat. Maar volgens Sophie Boucquey, parlementair medewerker van Groen-senator Petra De Sutter, die ook in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa zetelt, gaat het hier slechts om een “halve waarheid”: de Raad van Europa “vraagt dialoog, geen herziening”. “Schande dat dit gesuggereerd wordt”, voegt zij er zelfs aan toe.

Maar als het hier echt enkel om een vrijblijvende dialoog gaat, waarom stemde Petra De Sutter dan tegen deze resolutie? Sterker nog: waarom vond zij het nodig om vóór een amendement te stemmen dat net díe passage uit de resolutie wou verwijderen waarin sprake is van een dialoog? Een amendement dat veelzeggend genoeg overigens met een ruime meerderheid werd weggestemd.

Correct
over deze onderwerpen: 
Migratie, Asiel, Europees beleid

De interpretatie van de wettelijke bepalingen in die Conventie is duidelijk bespreekbaar voor de Raad van Europa

In de resolutie in kwestie roept de Parlementaire Assemblee de landen die lid zijn van de Raad van Europa letterlijk op om een “dialoog van betekenis” aan te gaan over de interpretatie van de wettelijke bepalingen van het Vluchtelingenverdrag van 1951, met inbegrip van de criteria om in aanmerking te komen voor het vluchtelingenstatuut en de definitie van een veilig Derde land Een land dat geen lidstaat of kandidaat-lidstaat is van de Europese Unie en dat geen lid is van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) of de Europese Economische Ruimte (EER). derde land . In die “dialoog van betekenis” moeten ook de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen en andere internationale belanghebbenden worden betrokken.

Nu kan je natuurlijk nog discussiëren over wat zo’n “dialoog van betekenis” precies inhoudt. Feit is in elk geval dat door deze resolutie delen van de Conventie van Genève bespreekbaar worden gesteld die dat voorheen niet waren. En was dát niet net waar Bart De Wever voor pleitte in zijn college aan de UGent in 2015: “Dat we wel degelijk zouden mogen spreken over de Conventie van Genève”?

Bemerk daarbij overigens dat De Wever de erkenning van vluchtelingen op zich tijdens dat college niet in twijfel trekt, net zo min als deze nieuwe resolutie dat doet. Wel had hij ernstige bedenkingen bij de gevolgen van de erkenning van de vluchtelingenstatus, zoals die is vastgelegd in de huidige Conventie. De geopolitieke context waarin dat internationale verdrag werd opgesteld, is vandaag immers niet meer dezelfde.

Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Op Twitter haalt Mehdi Koochecki, adviseur op de studiedienst van de socialistische vakbond ABVV, hard uit naar de N-VA. Ook die partij zetelt volgens hem in de raad van bestuur van de Luikse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Die instelling zit momenteel in uiterst woelig vaarwater omwille van de graaicultuur die er al jaren blijkt te heersen: tientallen lokale mandatarissen van de PS, de MR en het cdH streken er duizenden euro’s op in adviesraden waar ze vaak niet eens aanwezig waren.

En daar doet de N-VA dus vrolijk aan mee, lijkt de overijverige ABVV-medewerker te suggereren. Die ontdekte immers dat ook de gemeente Voeren vertegenwoordigd is in Publifin, en wel met haar eerste schepen Jacky Herens. Alleen is die man geen lid van de N-VA, maar zetelt hij als lid van de lokale lijst Voerbelangen in het Voerense gemeentebestuur. Bovendien is schepen Herens enkel waarnemer en geen bestuurder bij Publifin. Aan de frauduleuze adviesraden nam hij dus niet eens deel.

En om de puntjes helemaal op de i te zetten: burgemeester Huub Broers, die jaren geleden al ontslag nam uit de raad van bestuur van Tecteo, omdat die bestuursfunctie onverenigbaar was met zijn mandaat als senator, zetelt vandaag in geen enkel orgaan van Publifin – en heeft dat ook nooit gedaan.

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Economie

De N-VA heeft geen zitje in de raad van bestuur van Publifin

Door haar ligging is ook de gemeente Voeren lid van de Luikse intercommunale. Bijgevolg is zij ook vertegenwoordigd in Publifin.

Maar het is niet omdat de burgemeester van Voeren, Huub Broers, lid is van de N-VA dat Voeren automatisch ook een N-VA-gemeente is! Voeren wordt immers bestuurd door de lokale partij Voerbelangen. Daarin vind je leden van de N-VA en de CD&V, maar ook liberalen, socialisten, groenen én zogenoemde partijlozen, zoals eerste schepen Jacky Herens.

De conclusie dat de N-VA in de raad van bestuur van Publifin zetelt, is dus totaal verkeerd: het is de partij Voerbelangen die in dat orgaan zetelt. Bovendien zetelt de onafhankelijke Voerense schepen daar enkel als waarnemer, zonder stem- of beslissingsrecht, niet als bestuurder. En daarvoor ontvangt hij welgeteld 101 euro bruto, kilometers inbegrepen. Allesbehalve gegraai dus.

Komen de extra bestuurders bij de NMBS er op vraag van de N-VA?

De regering-Michel heeft met Sophie Dutordoir, ex-topvrouw van Electrabel, een nieuwe CEO aangeduid bij de NMBS. De vroegere spoorbaas Jo Cornu had immers te kennen gegeven dat hij met pensioen wou. In de marge van die benoeming kwamen er in de raden van bestuur van de NMBS zelf en van de infrastructuurbeheerder Infrabel ook enkele nieuwe zitjes bij. Die werden onder meer ingenomen door vertegenwoordigers van de N-VA.

Dat laatste gegeven inspireerde Kristof Calvo, Kamerfractievoorzitter van Groen, tot een wel ongemeen harde uithaal via Twitter naar onze partij: “Altijd maar praten over uitgaven verminderen, maar wel extra bestuurders aanduiden bij NMBS om er genoeg van eigen kleur te hebben.”

Helaas voor de heer Calvo is dat typisch zo’n uitspraak die je binnen de kortste keren als een boemerang in je eigen gezicht teruggeslingerd krijgt. Want wie heeft ervoor gezorgd dat die extra bestuursmandaten er eigenlijk ooit gekomen zijn? Niet de N-VA, zo blijkt, maar wel … Groen zelf!

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Zesde staatshervorming, NMBS

Die komen er als gevolg van de zesde staatshervorming, die Groen mee goedkeurde

Zoals Kamerlid Inez De Coninck op Twitter opmerkt, zijn de extra bestuurders bij de NMBS en Infrabel een direct gevolg van de zesde staatshervorming. In het kader van die jongste staatshervorming werd namelijk ook beslist om de federale overheid en elk van de drie gewesten een bijkomende vertegenwoordiger te gunnen in beide bestuursraden van het spoorbedrijf. Een beslissing die Groen - maar ook de sp.a - toen probleemloos mee heeft goedgekeurd, in tegenstelling tot de N-VA, maar waar Groen nu dus als geen andere partij storm tegen loopt.

Het is niet de eerste keer dat een selectief geheugen de Vlaamse oppositiepartijen parten speelt. En het zal ook wel de laatste keer niet zijn. Maar de waarheid heeft nu eenmaal haar rechten. Het zou Kristof Calvo dan ook sieren als hij dit keer de hand in eigen boezem wou steken en zijn fout toegeven.