Komen de extra bestuurders bij de NMBS er op vraag van de N-VA?

De regering-Michel heeft met Sophie Dutordoir, ex-topvrouw van Electrabel, een nieuwe CEO aangeduid bij de NMBS. De vroegere spoorbaas Jo Cornu had immers te kennen gegeven dat hij met pensioen wou. In de marge van die benoeming kwamen er in de raden van bestuur van de NMBS zelf en van de infrastructuurbeheerder Infrabel ook enkele nieuwe zitjes bij. Die werden onder meer ingenomen door vertegenwoordigers van de N-VA.

Dat laatste gegeven inspireerde Kristof Calvo, Kamerfractievoorzitter van Groen, tot een wel ongemeen harde uithaal via Twitter naar onze partij: “Altijd maar praten over uitgaven verminderen, maar wel extra bestuurders aanduiden bij NMBS om er genoeg van eigen kleur te hebben.”

Helaas voor de heer Calvo is dat typisch zo’n uitspraak die je binnen de kortste keren als een boemerang in je eigen gezicht teruggeslingerd krijgt. Want wie heeft ervoor gezorgd dat die extra bestuursmandaten er eigenlijk ooit gekomen zijn? Niet de N-VA, zo blijkt, maar wel … Groen zelf!

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Zesde staatshervorming, NMBS

Die komen er als gevolg van de zesde staatshervorming, die Groen mee goedkeurde

Zoals Kamerlid Inez De Coninck op Twitter opmerkt, zijn de extra bestuurders bij de NMBS en Infrabel een direct gevolg van de zesde staatshervorming. In het kader van die jongste staatshervorming werd namelijk ook beslist om de federale overheid en elk van de drie gewesten een bijkomende vertegenwoordiger te gunnen in beide bestuursraden van het spoorbedrijf. Een beslissing die Groen - maar ook de sp.a - toen probleemloos mee heeft goedgekeurd, in tegenstelling tot de N-VA, maar waar Groen nu dus als geen andere partij storm tegen loopt.

Het is niet de eerste keer dat een selectief geheugen de Vlaamse oppositiepartijen parten speelt. En het zal ook wel de laatste keer niet zijn. Maar de waarheid heeft nu eenmaal haar rechten. Het zou Kristof Calvo dan ook sieren als hij dit keer de hand in eigen boezem wou steken en zijn fout toegeven.