Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Is ook de N-VA betrokken bij het Publifin-schandaal?

Op Twitter haalt Mehdi Koochecki, adviseur op de studiedienst van de socialistische vakbond ABVV, hard uit naar de N-VA. Ook die partij zetelt volgens hem in de raad van bestuur van de Luikse intercommunale Publifin, het vroegere Tecteo. Die instelling zit momenteel in uiterst woelig vaarwater omwille van de graaicultuur die er al jaren blijkt te heersen: tientallen lokale mandatarissen van de PS, de MR en het cdH streken er duizenden euro’s op in adviesraden waar ze vaak niet eens aanwezig waren.

En daar doet de N-VA dus vrolijk aan mee, lijkt de overijverige ABVV-medewerker te suggereren. Die ontdekte immers dat ook de gemeente Voeren vertegenwoordigd is in Publifin, en wel met haar eerste schepen Jacky Herens. Alleen is die man geen lid van de N-VA, maar zetelt hij als lid van de lokale lijst Voerbelangen in het Voerense gemeentebestuur. Bovendien is schepen Herens enkel waarnemer en geen bestuurder bij Publifin. Aan de frauduleuze adviesraden nam hij dus niet eens deel.

En om de puntjes helemaal op de i te zetten: burgemeester Huub Broers, die jaren geleden al ontslag nam uit de raad van bestuur van Tecteo, omdat die bestuursfunctie onverenigbaar was met zijn mandaat als senator, zetelt vandaag in geen enkel orgaan van Publifin – en heeft dat ook nooit gedaan.

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Economie

De N-VA heeft geen zitje in de raad van bestuur van Publifin

Door haar ligging is ook de gemeente Voeren lid van de Luikse intercommunale. Bijgevolg is zij ook vertegenwoordigd in Publifin.

Maar het is niet omdat de burgemeester van Voeren, Huub Broers, lid is van de N-VA dat Voeren automatisch ook een N-VA-gemeente is! Voeren wordt immers bestuurd door de lokale partij Voerbelangen. Daarin vind je leden van de N-VA en de CD&V, maar ook liberalen, socialisten, groenen én zogenoemde partijlozen, zoals eerste schepen Jacky Herens.

De conclusie dat de N-VA in de raad van bestuur van Publifin zetelt, is dus totaal verkeerd: het is de partij Voerbelangen die in dat orgaan zetelt. Bovendien zetelt de onafhankelijke Voerense schepen daar enkel als waarnemer, zonder stem- of beslissingsrecht, niet als bestuurder. En daarvoor ontvangt hij welgeteld 101 euro bruto, kilometers inbegrepen. Allesbehalve gegraai dus.