Is het pensioen met punten een tombola zonder zekerheid?

Het pensioen met punten is geen tombola

“Het pensioen met punten is een tombola: het pensioenbedrag wordt de inzet van 1 grote loterij.” Zo staat het in de pensioenkrant die de drie grote vakbonden onder hun leden verspreidden in de aanloop naar de betoging op 16 mei tegen de pensioenhervormingen van de federale regering. Doordat de regering de waarde van een punt elk jaar kan aanpassen, weten werknemers niet hoeveel pensioen ze zullen hebben, noch hoe lang ze uiteindelijk zullen moeten werken. Volgens de vakbonden leidt dat tot onzekerheid bij de werknemers. De vakbonden noemen het pensioen met punten een verknipte manier om iedereen langer te doen werken voor een lager pensioen.

Incorrect
Gevonden in
De Pensioenkrant
over deze onderwerpen: 
Het middenveld, Pensioenen

Het puntensysteem maakt de pensioenen rechtvaardiger en doorzichtiger

“Het pensioen met punten moet de pensioenen rechtvaardiger en doorzichtiger maken. Het puntenpensioen een verdoken besparing noemen, is onzin.” Dat zeggen de experts van de Academische Pensioenraad in hun jongste rapport.

Uit een simulatie voor mensen die in 2001 met pensioen gingen, blijkt dat er winnaars en verliezers zijn. Voor de meesten verandert er bijzonder weinig. De hoge lonen verliezen een beetje. Maar de opvallende winnaars van het pensioen met punten zijn de vrouwen en de laaggeschoolden. Zij zouden in het nieuwe systeem minstens 59 euro per maand meer ontvangen.

Zoals door de experts gezegd, heeft het puntensysteem het voordeel van de transparantie: op elk ogenblik weet je hoeveel punten je hebt verzameld en hoeveel punten je wint of verliest door een jaar meer of minder te werken.

Bovendien is het pensioen met punten welvaartvast. De waarde van een punt wordt immers pas bepaald op het einde van de carrière en dat op basis van de levensduurte van dat moment. Met andere woorden: het pensioen volgt de evolutie van de lonen. De levensstandaard van gepensioneerden uit de middenklasse zal dus niet verder uitgehold worden.