In de stijging van de koopkracht met +1,2% in 2018 en +2,1% in 2019 is de index ‘inbegrepen’.

Marc Leemans, de voorzitter van de christelijke vakbond ACV, kreeg zondag in de Zevende Dag een vraag over de stijging van de koopkracht. Volgens het Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau (7/02/2019) steeg de koopkracht met 1,2 procent in 2018. Voor 2019 verwacht men een stijging van 2,1 procent. “Die 1,2 procent is index inbegrepen”, sprak Leemans ietwat warrig. Met een wat vreemde vergelijking leek hij zelfs te suggereren dat de mensen er geld bij inschoten. “Dit nu voorstellen alsof de mensen erop vooruitgaan, is helemaal niet waar”, zei Marc Leemans.

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Economie

Fout, want de stijging van de koopkracht komt bovenop de indexering.

Die 1,2 procent in 2018 en de verwachte 2,1 procent in 2019 zijn de reële toename van het beschikbaar inkomen van de particulieren, zoals berekend door het Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een Belgische instelling van openbaar nut. Het Planbureau maakt studies en vooruitzichten over sociaal-economische en ecologische beleidsvraagstukken.  Het stelt zijn wetenschappelijke deskundigheid ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen.  Planbureau . Deze stijgingen komen dus bovenop de stijging van de levensduurte, die in België automatisch wordt doorgerekend via een indexering van de lonen en uitkeringen.

De reële netto koopkracht is dus gestegen en zal nog stijgen, onder meer dankzij de Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

Kortom, de mensen zijn er wel degelijk op vooruitgegaan in 2018 en in 2019 zullen ze er opnieuw op vooruitgaan.

De uitleg van Marc Leemans van het ACV is dus onjuist en misleidend.