Dalen de loonkosten minder dan de regering beweert?

Portemonne met geld

“De Taxshift Van een 'taxshift' of belastingverschuiving is sprake als je een nieuwe belasting invoert of een bestaande verhoogt om een andere belasting te verminderen of te schrappen. De N-VA is voorstander van een verschuiving van de lasten op arbeid naar die op consumptie of milieuvervuiling bijvoorbeeld, maar niet van een belasting die de totale belastingdruk nog doet toenemen. taxshift doet de loonkosten minder dalen dan de federale regering doet uitschijnen”, schrijft De Standaard. De krant citeert Acerta-directeur Dirk Wijns, die erop wijst dat de verminderde loonkosten deels worden weggevlakt door de afbouw van andere lastenverlagingen. “Er is zeker een extra lastenverlaging bijgekomen, maar minder groot dan gedacht,” zegt Wijns in het artikel.
De Standaard verwijst ook naar berekeningen van Acerta, waaruit blijkt dat “de sociale werkgeversbijdragen eigenlijk ook zonder taxshift al lager waren dan het officiële tarief van 30 procent”. 
Werkgeversorganisatie VBO Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) of Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) is een overkoepelende organisatie van Belgische werkgevers uit verschillende bedrijfstakken. Het VBO vertegenwoordigt meer dan 30.000 ondernemingen en is daarmee één van de belangrijkste gesprekspartners in het sociaal overleg in België. VBO beklemtoont bij monde van directeur-generaal Bart Buysse echter dat de bedrijven erop vooruitgaan met de lagere en transparantere loonlasten.
Tot slot merkt De Standaard nog op dat de taxshift niet geldt voor werkgevers uit gesubsidieerde sectoren, zoals de ziekenhuizen.

 

Incorrect
over deze onderwerpen: 
Belastingen, Financiën

De taxshift zorgt voor lagere en heldere loonkosten, zoals de regering altijd gezegd heeft

De sociale lasten dalen naar 25 procent. De lage lonen krijgen zelfs een extra lastenverlaging. Voor de werkgevers daalt de loonkost. Bovendien krijgen ze meer transparantie met het uniforme tarief, wat vooral buitenlandse bedrijven helpt. Ook de werknemer wint. Met een hoger nettoloon wordt werken weer wat lonender.

Overigens heeft de regering nooit beweerd dat de verlaging van het basistarief gelijkstaat aan een evenredige daling van de loonkost. Enkele bijzondere lastenverlagingen uit het verleden worden omgezet in de verlaging van het nieuwe basistarief.

Tot slot klopt het niet dat werkgevers uit de zorgsector uit de boot vallen. Ook al ligt de focus op de commerciële private sector, toch geniet ook de social profit van een extra lastenverlaging van 477 miljoen euro.