Feit of Fictie: De werkloosheidsgraad daalde met vijf procent toen de ecologisten in de Brusselse regering zaten.

“Toen de ecologisten in de Brusselse regering zaten, hebben we de werkloosheidgraad doen dalen met vijf procent.” Dat beweerde zonder blikken of blozen Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet in Terzake. Klinkt mooi. Maar klopt dat wel?

Incorrect

Fout, de Brusselse werkloosheidsgraad steeg juist met vijf procent met de groenen aan de macht.

Omdat Nollet ons niet zal geloven, hebben we het zelf nog eens opgezocht bij een minder verdachte bron. Eurostat Eurostat voorziet de Europese Unie van goede statistische informatie. Als bureau voor de statistiek draagt het ook bij tot het harmoniseren van statistieken, zodat gegevens vergelijkbaar worden. Een belangrijke taak van Eurostat is ook om de statistische systemen in kandidaat-lidstaten en ontwikkelingslanden te verbeteren. Correcte, betrouwbare cijfers zijn onmisbaar voor een goed beleid. Daarom baseert de N-VA zich graag op de Eurostat-cijfers. Eurostat houdt de werkloosheidsgraad bij per regio in Europa. Iedereen kan die bevindingen raadplegen op https://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database.

Belangrijk om te weten is dat de ecologisten in Brussel aan de macht waren vanaf de regering-Picqué III in 2004 tot en met de regering-Vervoort I in 2014. Wat blijkt nu?

In 2004 bedroeg de Brusselse werkloosheidsgraad 13,4 procent bij 20 tot 64-jarigen. In 2014 lieten de ecologisten een werkloosheidsgraad achter van 18,1 procent. Die vijf procent van Jean-Marc Nollet klopt dus, maar de daling is wel een stijging.

Maar dat is niet alles. Eurostat heeft ook cijfers van de langdurige werkloosheid. In 2004, toen Ecolo tot de Brusselse regering toetrad, stond die in Brussel op 7,7 procent van de actieve bevolking. Op zich al hoog. Maar het kan altijd hoger, moeten de groenen gedacht hebben, want in 2014 stond de teller op 10,6 procent van de actieve bevolking.

Conclusie: wat Jean-Marc Nollet in Terzake zegt, klopt niet.