Migratie: een uitdaging

Onderwerpen: 
Migratie, Asiel

Migratie maakt vandaag onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Decennia van verwaarlozing en minimalisering hebben er echter toe geleid dat ons land de migratie lijdzaam heeft moeten ondergaan. De maatschappelijke gevolgen zijn gekend. Voor de N-VA moet het wanbeleid nu stoppen. Het is hoog tijd voor een coherent beleid met een totaalvisie.

De N-VA  heeft een totaalvisie op migratie en presenteert haalbare en duurzame oplossingen op alle domeinen: nationaliteit, gezinshereniging, opvang, asiel, medische en humanitaire regularisaties, arbeids- en studentmigratie, terugkeer, … N-VA-Kamerleden Sarah Smeyers, Theo Francken en Daphné Dumery verdiepten zich grondig in de materie.