Justitie voor de 21ste eeuw

Onderwerpen: 
Justitie

Alleen een moderne en goedwerkende Justitie kan het vertrouwen in Justitie herstellen. Achterblijvende informatisering, overvolle gevangenissen, niet-uitgevoerde straffen, gerechtelijke achterstand, te ingewikkelde procedures en een onaangepaste gerechtelijke organisatie smoren elke kiem van hoop op een vlotte rechtsgang.

Met deze brochure wil de N-VA de aanzet geven voor een echte hervorming van Justitie. Want om tot een performante en eigentijdse Justitie te komen, moeten rechters dankzij moderne computers, informatiesystemen en databanken beter en efficiënter rechtspreken. Straffen moeten sneller worden uitgevoerd, ook met het oog op de re-integratie in de maatschappij. En met een werklastmeting weten we precies waar gerechtelijke achterstand wordt veroorzaakt en kunnen we die aanpakken.

Op een bevattelijke wijze schetsen we het kluwen van parketten, magistraten en rechtbanken. En we geven duidelijk aan waar de knelpunten zitten.

Tot slot presenteren we een tienpuntenplan om Justitie klaar te maken voor de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Bestel hier de papieren versie