Investeren in kennen en kunnen

Ons onderwijs vormt heel vaak onderwerp van discussie. En dat is maar goed ook. Want het onderwijs is een cruciale bouwsteen voor de persoonlijke ontwikkeling van onze jongeren. Meer dan eender welk beleidsdomein vormt het onderwijs natuurlijk een wissel op de toekomst. Daarom alleen al verdient het onderwijs te worden gekoesterd. We moeten er daarom voorzichtig mee omgaan. Beleidskeuzes moeten goed worden gewikt en gewogen. Bijsturing en vernieuwing in het onderwijs zijn zeker niet verboden, maar achteloos experimenteren is echt taboe.

Het N-VA-onderwijsdossier bevat voldoende water en brood om een aantal uitdagingen voor morgen aan te pakken. Bij het formuleren van haar inzichten, ideeën en beleidsvoorstellen stond de N-VA steeds een duidelijke doelstelling voor ogen. We willen onze jongeren laten groeien tot kritische, zelfstandig denkende burgers. Assertief en verdraagzaam. Niet vies om morgen verantwoordelijkheid op te nemen, in Vlaanderen en wereldwijd.

Goedele Vermeiren, Vera Celis, Kris Van Dijck en Willy Segers, Vlaamse volksvertegenwoordigers voor de N-VA en leden van de Commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement, formuleerden in een uitgebreid dossier de onderwijsvisie van de N-VA.

Bestel hier de papieren versie