Wilfried Vandaele

27 april 2017 - 20:00

Vlaams volksvertegenwoordiger en senator voor N-VA, Wilfried Vandaele, komt naar Lichtervelde.  We laten hem aan het woord over alle problemen die te maken hebben met ons klimaat.  Als  verslaggever in de bijzondere Commissie ‘Klimaat’ van het Vlaams 
Parlement is hij goed geplaatst om het beleid toe te lichten. 
Afspraak op donderdag 27 april om 20 u in de expositieruimte (bnedenverdieping) van 
‘Het Waterhuys’ bij Anny Roose,   in Lichtervelde.    
 
Lichtervelde aan zee? 
De opwarming van de aarde en het klimaat zijn thema’s die zo goed als dagelijks in het nieuws komen. Wat eerst een ver-van-ons-bed show leek, kan ook in Vlaanderen uitgroeien tot een groot probleem.

De uitstoot van broeikasgassen doet de zeespiegel stijgen, veroorzaakt meer overstromingen en bedreigt  onze gezondheid.  
Vandaele zal het hebben over de oorzaken, de gevolgen en oplossingen. Klopt het dat er over 15 jaar geen auto’s meer zullen rijden op diesel of benzine? Moeten we heel Vlaanderen vol bouwen met windmolens? Wie zal dat betalen? 
Hoe zit het nu met de fameuze “betonstop”?

Wilfried Vandaele legt uit welke maatregelen we nu al nemen en wat er nog moet gebeuren. 
Hij licht ook een tip van de sluier op over het politieke getouwtrek achter de schermen. 

IEDEREEN IS HARTELIJK UITGENODIGD. DE TOEGANG IS GRATIS

Adres: 

Damwegel nr. 14