V-dag: Welvaart door confederalisme

26 januari 2019 - 10:00 tot 12:00

Vier V-dagen geven dit voorjaar vorm aan vier prioriteiten waarmee de N-VA op 26 mei 2019 naar de kiezer trekt: van Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme en ecorealisme tot de N-VA-visie op asiel & migratie en de toekomst van ons onderwijs. Elke V-dag neemt een van deze thema’s onder de loep. Met beschouwingen van de N-VA-kopstukken en analyses van gerenommeerde experts. Mis deze V-dagen niet. Ze loodsen u goed voorbereid door de komende verkiezingscampagne.

Als eerste thema komt de N-VA-visie op het institutionele landschap en het sociaal-economische beleid aan bod. U bent daarvoor welkom op zaterdag 26 januari van 10 tot 12 uur in de Zuiderkroon in Antwerpen.

Deze V-dag is volzet. Voor de drie andere V-dagen kunt u nog steeds inschrijven via deze link.

Adres: 

Zuiderkroon
Vlaamsekaai 81/83
2000 Antwerpen