Uitnodiging: 'De valse noten van Vivaldi'

20 november 2020 - 20:00

Het bestuur en de mandatarissen van N-VA Polder nodigen u vriendelijk uit op een voordracht door  Peter De Roover, voorzitter van de N-VA Kamerfractie.

Met “De valse noten in Vivaldi” brengt Peter De Roover een inkijk in de politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden en blikt hij vooruit naar de toekomst.

De voordracht vindt plaats in

MARTINUSHOEVE, Spaansemolenstraat 44 te Zandvliet,

en wordt gevolgd door een corona-proof receptie.

In het kader van de van kracht zijnde corona-maatregelen is het aantal plaatsen beperkt – vooraf inschrijven is noodzakelijk en dat kan tot uiterlijk 10 november 2020

per e-mail:  ivoluyckx [at] gmail.com
per B-post: Ivo Luyckx, Kalmthoutsebaan, 24 – 2040 Zandvliet