Studievoormiddag Objectief V: Twee-landen-land

17 juni 2017 - 09:00

Sinds de jaren 60 zijn Vlaanderen, Wallonië en Brussel sociaal-economisch steeds verder uit elkaar gegroeid. Daardoor wordt het steeds moeilijker om op het federale niveau een sociaal-economisch beleid te voeren dat voldoende rekening houdt met die regionale verschillen. De oplossing? Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. Confederalisme !

Dat is meteen ook het centrale thema van drie studievoormiddagen die Objectief V in juni organiseert.

De tweede voormiddag vindt plaats op zaterdag 17 juni en heeft als thema ‘Twee-landen-land’. Na een inleiding van Sarah Smeyers brengt Edwin De Boeck, directeur van de N-VA-studiedienst, de sociaal-economische heterogeniteit tussen de gewesten in kaart. Hoe is die sinds de jaren 60 geëvolueerd? En heeft het regeringsbeleid impact op de prestaties van elk gewest? In dezelfde sessie spreekt prof. Ed Poole (University of Cardiff) over regionale verschillen in het VK en de manier waarop de brexit het streven naar meer regionale autonomie versterkt.

Ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele ontvangen u van 9 tot 12 uur in het Vlaams Parlement. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09.00 uur: koffieonthaal
  • 09.30 uur: inleiding
  • 09.45 uur: eerste spreker
  • 10.30 uur: pauze
  • 10.45 uur: tweede spreker
  • 11.30 uur: vragen
  • 12.00 uur: receptie

Inschrijven voor deze studievoormiddag gaat niet meer. Je kan wel nog inschrijven voor de sessie op 24 juni via deze link.

Adres: 

Vlaams Parlement
Zaal De Schelp
IJzerenkruisstraat 99 (ingang via de loketten)
Brussel