Studievoormiddag Objectief V: Meer Vlaanderen: confederalisme

24 juni 2017 - 09:00

Sinds de jaren 60 zijn Vlaanderen, Wallonië en Brussel sociaal-economisch steeds verder uit elkaar gegroeid. Daardoor wordt het steeds moeilijker om op het federale niveau een sociaal-economisch beleid te voeren dat voldoende rekening houdt met die regionale verschillen. De oplossing? Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. Confederalisme !

Dat is meteen ook het centrale thema van drie studievoormiddagen die Objectief V in juni organiseert.

De derde voormiddag vindt plaats op zaterdag 24 juni en heeft als thema ‘Meer Vlaanderen: confederalisme’. De inleiding wordt verzorgd door Peter De Roover. Deze sessie toont hoe een confederale staatsstructuur op termijn goed is voor zowel de Vlaamse als de Waalse economie en dus voor Vlamingen én Franstaligen. Dat argument wordt geïllustreerd door het Zwitserse voorbeeld. Prof. Stadelmann (Universiteit van Bayreuth) legt uit hoe het Zwitserse confederale model erin slaagt om van dat land, ondanks de sterke regionale heterogeniteit, een van de meest welvarende ter wereld te maken. Daarna volgt een presentatie over het N-VA-model van confederalisme door Kamerlid Jan Spooren.

Ondervoorzitter Sander Loones en Vlaams fractievoorzitter Matthias Diependaele ontvangen u van 9 tot 12 uur in het Vlaams Parlement. Het programma ziet er als volgt uit:

  • 09.00 uur: koffieonthaal
  • 09.30 uur: inleiding
  • 09.45 uur: eerste spreker
  • 10.30 uur: pauze
  • 10.45 uur: tweede spreker
  • 11.30 uur: vragen
  • 12.00 uur: receptie

De inschrijvingen voor de studievoormiddagen zijn afgesloten.

Adres: 

Vlaams Parlement
Zaal De Schelp
IJzerenkruisstraat 99 (ingang via de loketten)
Brussel