Nieuwjaarsreceptie N-VA Ranst

26 januari 2018 - 20:00

Zet 2018 feestelijk in met N-VA Ranst

Op vrijdag 26 januari houdt N-VA Ranst haar jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie.

U bent zoals altijd welkom om samen met de bestuursleden het glas te heffen op een voorspoedig en succesvol verkiezingsjaar 2018!

 

Onze gastspreker is Fons Duchateau. Sinds januari 2013 zetelt hij in de Antwerpse OCMW-raad. Op 31 juli 2014 volgde Fons Duchateau Liesbeth Homans op als OCMW-voorzitter en schepen voor sociale zaken, wonen, diversiteit, Inburgering Vlaanderen voert een inburgeringsbeleid. Dat is een begeleide en doelgericht gestuurde vorm van maatschappelijke integratie van mensen van vreemde afkomst. Bedoeling is de nieuwkomers een volwaardige plaats te geven in de samenleving door insluiting in plaats van uitsluiting. De inburgering, met onder meer taallessen en inburgeringscursussen, werd concreet door de deelname van de N-VA aan de Vlaamse regering sinds 2004 en de aanstelling van een minister van Inburgering. inburgering en samenlevingsopbouw. Uit hoofde van zijn functie is hij tevens voorzitter van het Zorgbedrijf Antwerpen (sociale dienstverlening), Woonhaven Antwerpen (sociale huisvesting) en het Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA).

Genoeg redenen om hem uit te nodigen. Wij zijn er zeker van dat hij u zal boeien met zijn verhaal.

 

Tijdens deze Nieuwjaarsreceptie wordt eveneens de aftrap gegeven voor de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.

 

 

Adres: 

Den Boomgaarde - Antwerpesesteenweg 43 - 2520 Broechem / Ranst