Nieuwjaarsreceptie N-VA Ieper

26 januari 2020 - 11:30

U bent van harte welkom op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.

Dit jaar hebben we het Federaal Parlementslid Yngvild Ingels uitgenodigd als gastspreker.

Yngvild is afkomstig uit Lauwe (dochter van Eric Ingels, oud VU-kandidaat). Ze studeerde sociologie aan de Universiteit Gent en na een eerste werkervaring in het Rode Kruis-opvangcentrum in Menen, kwam ze bij het Crisis- en Coördinatiecentrum van de Regering terecht als projectleider noodplanning en crisisbeheer. 

Veiligheid in de ruime zin van het woord en de samenwerking tussen de verschillende disciplines zijn haar stokpaardjes. Van overstromingen tot nucleaire noodsituaties, voedselcrisissen, de Mexicaanse Griep, terrorisme, etc. 

In 2014 begon ze te werken op het kabinet van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon. Eerst als adviseur crisismanagement, later als adjunct-kabinetschef voor de cel Binnenlandse Zaken. De laatste jaren is ze voornamelijk bezig met private veiligheid, identiteitsfraude, bestuurlijke handhaving en de ontwikkeling van tools zoals de app 112 en Be-Alert. Ze was vanuit het kabinet ook aangesteld als Regeringscommissaris voor de NV ASTRID, die verantwoordelijk is voor de communicatie tussen de hulp- en veiligheidsdiensten.

Yngvild Ingels is sinds kort ook de meter van N-VA Ieper én van Jong N-VA Ieper.

Schrijf u ten laatste op 24 januari in via jef.vanhove [at] n-va.be.

Tot dan!

Bernard Van Isacker (Voorzitter)
Ben Glorieux (Ondervoorzitter)
Brecht Lottegier (Secretaris)
Jef Vanhove (Penningmeester)

Namens het voltallige bestuur van N-VA Ieper

Adres: 

Zaal De Perenboom
Korte Meersstraat 6, Ieper

Schrijf u ten laatste op vrijdag 24 januari in via jef.vanhove [at] n-va.be.