Jürgen Constandt en Yoleen Van Camp: naar een Vlaamse sociale zekerheid

15 november 2017 - 20:00

N-VA Geel, Westerlo en Hulshout nodigen u uit op een lezing van Jürgen Constandt (directeur Vlaams & Neutraal Ziekenfonds) en Yoleen Van Camp (Federaal parlementslid voor N-VA).

Wat is de omvang van onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid? Zijn er verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië? Is Vlaanderen beter af met een eigen sociale zekerheid?

Op deze en vele andere vragen zullen Jürgen en Yoleen een antwoord geven. Jürgen zal daarbij ook de rol van het VNZ toelichten, terwijl Yoleen aan de hand van concrete dossiers de verspillingen in de sociale zekerheid en de verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië zal aantonen.

Hopelijk tot dan!

N-VA Geel/N-VA Westerlo/N-VA Hulshout

Adres: 

't Kuipje, De Merodedreef 189, 2260 Westerlo