Informatieavond over uw pensioen en sociale zekerheid

10 mei 2019 - 19:00

De Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing van de maatschappij brengt enkele grote uitdagingen met zich mee. Ons pensioen en onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid staan onder druk. Kamerlid en pensioenspecialist Jan Spooren en Vlaams Parlementslid en zorgexpert Peter Persyn stellen u graag de N-VA-oplossingen voor. De toegang is gratis. Omwille van de sperperiode kunnen wij u geen aperitief aanbieden. Dranken zijn verkrijgbaar tegen democratische prijzen. Iedereen van harte welkom!

Adres: 

Kastanjehof, Ganzendries 65, 3212 Pellenberg