Drugsbeleid. Gastspreekster: Valerie Van Peel

20 mei 2017 - 14:00

Drugs. Hoe gaan we als samenleving met deze problematiek om? Welk antwoord geven we als beleidsmakers? Zoals zo vaak lopen de meningen uiteen. En een eenvoudig, eenduidig antwoord is er niet.

Het beleid dat België sinds jaren voert, is een halfslachtig compromis tussen die uiteenlopende meningen. Aan de ene kant zet de overheid in op een harde aanpak van productie en handel, aan de andere kant voert ze een zeker gedoogbeleid ten aanzien van gebruikers. Typisch Belgisch is bovendien dat het preventie- en behandelingsbeleid verspreid zit over teveel instanties, overheden en regio’s.

Voor de N-VA is berusten in de drugsproblematiek geen optie: niets doen gaat immers ten koste van het individu en de samenleving. Daarom schuift de N-VA een duidelijke visie naar voor, die gestoeld is op drie bouwstenen: preventie, behandeling en repressie. In samenhang vormen zij de essentiële basis voor een daadkrachtig drugsbeleid. Stilzitten is echt geen optie.

Een voorbeeld van één van de vele voorgestelde maatregelen? Kamerlid Valerie Van Peel legde een wetsvoorstel neer dat aan OCMW’s de mogelijkheid biedt verslaafde cliënten te verplichten om zich te laten behandelen. Hulpverlening is immers niet enkel een verhaal van rechten, maar ook van plichten. De verslaafde heeft de plicht om mee te werken aan een behandeling, de OCMW’s om alle mogelijke hulpmiddelen te benutten. Want stilzitten is écht geen optie!

Adres: 

Conferentiezaal, GC 't Gasthuis

Turnhoutsebaan 199,

2110 Wijnegem