Boekvoorstelling Theo Francken: 'Migratie in 24 vragen & antwoorden'

20 mei 2019 - 19:30


Meer dan 1,9 miljoen mensen migreerden over de jaren heen naar ons land. Op amper een halve eeuw tijd heeft migratie onze hele maatschappij diepgaand veranderd. Waar komen al die mensen vandaan? Brengt migratie ons land welvaart, dan wel meer armoede? Waarom verloopt het terugsturen van uitgewezen mensen zo moeilijk? En kunnen we die dubbele nationaliteit echt niet afschaffen? Dit is slechts een greep uit vele vragen die leven bij burgers over migratie.

In dit boek behandelen Theo Francken en Joren Vermeersch 24 van die pertinente vragen. Vragen over asiel en gezinshereniging, over terugkeer en regularisering, over de impact van migratie op onze Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid en de discussie over het Marrakeshpact, die leidde tot de val van de regering-Michel I. Antwoorden doen ze zonder schroom, steunend op een schat aan kennis, opgedaan door jarenlange beleidservaring op het migratiedomein. Ze verbloemen geen feiten en doen werkbare voorstellen voor de toekomst. Daarbij gaan ze geen taboe uit de weg.

Theo Francken (1978) is master in de pedagogische wetenschappen (KU Leuven), Kamerlid voor N-VA en burgemeester van Lubbeek. Hij was staatssecretaris voor Asiel & Migratie en Administratieve Vereenvoudiging en werkt al bijna 20 jaar in de Wetstraat, zowel voor als achter de schermen, rond thema’s als migratie, integratie, onderwijs en werk. Eerder publiceerde hij 'Land zonder grens' en het succesvolle 'Continent zonder grens'.

Joren Vermeersch (1981) is master in de rechten met post-masters internationaal en Europees recht (UGent, Coimbra en Wroclaw) en master in de geschiedenis (Ugent, winnaar André De Schaepdrijverprijs). Hij is columnist van Doorbraak.be. Hij werkte als attaché bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en voor staatssecretaris en Kamerlid Theo Francken, met wie hij Continent zonder grens schreef.

 

Programma

19u30  Onthaal
20u00  Verwelkoming door Lorin Parys, 3de plaats Vlaams Parlement
20u05  Boekvoorstelling Theo Francken, lijsttrekker Kamer
21u05  Ruimte voor vraagstelling
21u30  Einde *
(*) Omwille van de sperperiode voor de verkiezingen, mogen we geen gratis drank aanbieden en kunnen we niet afsluiten met een receptie.

 

Inschrijven

Deelname is gratis, wij vragen wel om in te schrijven: https://leuven.n-va.be/inschrijven-voordracht

 

 

Adres: 

Campagnesecretariaat 'Het Nest'
N-VA Leuven
Bondgenotenlaan 137
3000 Leuven